250px-Beschuit_met_Muisjes
Allereerst zijn hier natuurlijk welgemeende felicitaties voor de gelukkige ouders op zijn plaats. Als volstrekt onbevooroordeelde Hagenaar wil ik de ouders en de kleine Chris bovendien gelukwensen met hun keuze van Den Haag als verblijfplaats voor hun gezin.

Daarmee heeft de laatste aanwinst van onze residentie al een enorme voorsprong verkregen boven verreweg het merendeel van alle andere nieuwe wereldburgers.

In onze woelige wereld kan Den Haag toch wel beschouwd worden als een bijzonder prettige en bevoorrechte plaats. Vergeleken bij talloze andere steden in de wereld is Den Haag een oase van rust en veiligheid, onderdeel van een welvarende natie, die wereldwijd benijd wordt om haar vooruitstrevendheid en sociale rechtvaardigheid.

Al lijken zich de laatste tijd wat donkere wolken samen te pakken boven ons vlakke landje, toch blijven de toekomstverwachtingen bijzonder rooskleurig.

Zolang men in het oog houdt dat Nederland van nature vele voordelen heeft en van oudsher als gerespecteerde handelsnatie overal ter wereld een voet tussen de deur heeft, dan kan men zich toch niet van de wijs laten brengen door wat korte termijnproblemen.

Het gematigde klimaat maakt een bloeiende agrarische sector mogelijk, die ervoor gezorgd heeft dat Nederland de op twee na grootste exporteur van hoogwaardige landbouwproducten is.

De strategische ligging van Nederland in West Europa met de Rotterdamse haven en Schiphol luchthaven als overslagpunten verzekeren ons land van een prominente rol in de internationale logistieke verwerking van goederenstromen.

Een veelheid van uiterst solide multinationals zorgen voor werkgelegenheid, belastinginkomsten en toegang tot alle wereldmarkten.

Dit alles betreft de huidige situatie, maar wat kan de kleine Chris verwachten als volwassene? Hoe ziet Nederland er over 20 jaar uit? Is onze welvaartsstaat dan nog intact? Hoe staat het met klimaatbeheersing en verbruik van schaarse grondstoffen?

De hoop is gevestigd op de enorme technologische vooruitgang die nu plaatsvindt en die in een steeds hogere versnelling schijnt te komen.
De verspreiding van kennis gaat razendsnel en er zijn nu meer wetenschappers aan het werk dan tijdens de gehele voorafgaande periode in de menselijke geschiedenis tezamen.

In een eerder artikel, Transformerende technologie├źn, is al een aantal veelbelovende ontwikkelingen op gebied van nanotechnologie, celprogrammering, schone brandstof en gentherapie aan bod gekomen.

Met vallen en opstaan moet het toch mogelijk zijn hiermee de gemiddelde levensverwachting van de mens omhoog te schroeven, de kwaliteit van leven nog verder te verbeteren en een houdbare relatie met onze omgeving te onderhouden.

Met dat in het vooruitzicht moet men zich niet het humeur laten verpesten door een kortstondige terugval van de economie. Hoe gek het misschien ook klinkt, maar er kleven ook voordelen aan een recessie.

Het kaf wordt als het ware van het koren gescheiden. Slechte bedrijven verdwijnen en daar komen sterkere beter aangepaste bedrijven voor terug. ( Schumpeter's creative destruction)

Het is een moment dat mensen zich kunnen bezinnen en zich realiseren dat er limieten zijn aan groei, zeker op korte termijn.

Hoe dan ook, Den Haag's jongste aanwinst, Chris, kan een bijzonder opwindende toekomst tegemoetzien, waar technologische "wonderen" en verdergaande bewustwording de mensheid weer op een hoger plan zullen brengen.