Wat zit er achter de gigantische opkomst van de ZZP'er naast het traditionele ondernemerschap? Voelen zoveel mensen zich door de goede arbeidsmarkt zo veilig, dat zij denken nu de overstap naar het vrije leven gerust te kunnen maken of het dienstverband gelijk helemaal te kunnen overslaan en direct na school als zelfstandige te kunnen beginnen?
Of zit er meer achter?

Zoals uit de onderstaande grafiek blijkt neemt het aantal zelfstandige ondernemers minder hard toe bij economische tegenwind:

Desalniettemin blijft de trend, ondanks de dip, positief. Op dit moment zijn er 9 werknemers op elke ZZP'er (9,6% van de werkende bevolking). Zet de trend zich zo door, dan zijn er in 2020 nog maar 5 werknemers op iedere ZZP'er.

Daarmee is Nederland binnen Europa koploper.

Het lijkt er dus op dat de economie wel enige invloed op de trend heeft, maar zeker geen beslissende. Daarmee zijn wij weer aanbeland bij de enquête, die al aan bod gekomen is bij een vorig artikel Valse start voor ondernemers, waaruit bleek dat de motieven om voor eigen rekening en risico te werken als volgt kunnen worden onderverdeeld:

  1. 13% is niet gelukkig met de huidige baan
  2. 34% wil gewoon meer geld verdienen
  3. 38% verlangt naar meer vrijheid
  4. 15% wil een hobby omzetten in werk

ad 1)Dat 13% niet gelukkig is met de baan lijkt een laag percentage, maar daarvoor wordt door de moderne werkgever dan ook veel moeite gedaan om de werknemers tevreden te houden.

Via cursussen, workshops en seminars wordt niet alleen veel aandacht geschonken aan de verdere professionele ontplooiing van de werknemer, maar ook wordt getracht middels duidelijke doelstellingen van de organisatie en de rol die de werknemer daarbij vervult, aan de motivatie te werken.

ad 2)Meer geld willen verdienen klinkt misschien wat banaal, maar is natuurlijk een volledig begrijpelijk motief. Tegenover de "zekerheid" van een maandelijkse overboeking staat namelijk een stevig belastingtarief met weinig ruimte voor creatieve aanpassingen. Bovendien komen de vruchten van de arbeid voor een belangrijk deel te liggen bij de ondernemer en/of investeerders.

Een andere manier om een vaste baan te bekijken is dat er hierbij sprake is van een ruil van werktijd tegen geld. Veel mensen realiseren zich dat er andere manieren zijn van geld verdienen, waarbij er geen rechtstreeks verband bestaat tussen de aan het werk bestede tijd en het daarvoor verkregen geld.

Iemand die bijvoorbeeld een royalty ontvangt uit interlectuele eigendom (copyright, patent ect.) staat 24 uur per dag geld te verdienen. Ook via een onderneming of een goedlopend blog kan er een ontkoppeling van de waarde die men voortbrengt en de daaraan bestede tijd ontstaan.

ad 3)Het belangrijkste motief is de zucht naar vrijheid en de daarmee samenhangende onafhankelijkheid en grotere afwisseling van werkzaamheden.

Veelal zijn organisaties sterk hiërarchisch gestructureerd en geven daardoor jonge creatieve en initiatiefrijke mensen onvoldoende de ruimte zich snel te ontplooien. Bij dat soort mensen gaan de regels en conventies van een traditionele organisatie al snel verstikkend werken.

Anderen kunnen het eenvoudigweg niet opbrengen zich naar de gezagsverhoudingen binnen een organisatie te schikken en het soms denigrerende spel om de promoties en salarisverhogingen te spelen.

ad 4)Tenslotte bestaat er nog een kleine categorie van mensen die van hun hobby hun werk willen maken en dat als zelfstandige wensen uit te voeren. Als dat lukt zijn zij de geluksvogels onder ons. Hier geldt het gezegde: geef mij werk waarvan ik houd en ik heb geen werk!

Afgezien van deze persoonlijke motieven is er ook nog een andere reden dat het zelfstandig ondernemerschap zo'n vlucht heeft genomen en dat is de fundamentele verandering van de maatschappij.

Internet heeft sociale netwerken en informatie-uitwisseling op grote schaal mogelijk gemaakt en daarmee ook alternatieven gecreëerd voor vele verdienmodellen anders dan loondienst.

Hierdoor hoeft de eenling qua kennis niet per se onder te doen voor een grote organisatie en kan hij, indien nodig, via beroepsorganisaties beschikken over de gezamenlijke kennis en ervaring van zijn collega's. Tijdelijke samenwerkingsverbanden zijn dan ook niet ongebruikelijk.

Deze ontwikkeling heeft veel bijgedragen aan de bewustwording van velen, die nu het zelfvertrouwen en de durf hebben voor zich zelf te werken.

Door hun flexibiliteit en gemotiveerdheid vormen deze onafhankelijke werkers of (tijdelijke) groepen van werkers een bedreiging voor traditionele organisaties, die tegenwoordig geen monopolie op kennis meer bezitten.

Concluderend kan men zeggen dat het werken als zelfstandige, ondanks vaak lange dagen en behoorlijke werkdruk, kennelijk zoveel tevredenheid en zingeving met zich meebrengt, dat daar de zekerheid van een vast salaris en in veel gevallen de status en macht binnen een organisatie niet tegenop kunnen. Anders is de enorme groei van "vrije jongens en meiden" niet te verklaren.

(Google auteur)
 
Categorie Financieel Advies