De laatste twee weken is gebleken dat beleggers geen enkel vertrouwen hebben in het lopende reddingsplan om Griekenland voor een faillissement te behoeden en besmetting van andere landen als Spanje en Italië te voorkomen.

De rente op Griekse staatsobligaties is astronomisch, de kredietwaardigheid van banken aan beide kanten van de grote plas wordt alsmaar lager, aandelenmarkten in Europa krijgen rake klappen en de ECB moet links en rechts staatsobligaties van zwakke landen opkopen, zodat deze toegang blijven houden tot de financiële markten.

Achter de schermen proberen vooral de Amerikanen bij de Duitsers nu de armen op de rug te draaien door hen al op voorhand verantwoordelijk te houden voor het escaleren van de eurocrisis. Op "diplomatieke" wijze wordt getracht Duitse steun te krijgen voor een nieuw spectaculair reddingsplan, dat in één klap het vertrouwen in de euro zou moeten herstellen.

Dat plan bevat 3 elementen:

  1. Het bestaande Europese reddingsfonds wordt met behulp van een hefboom via de ECB opgekrikt van € 440 miljard tot ten minste € 2 biljoen. Dat werkt dan als volgt: de ECB koopt staatsobligaties van zwakke landen op, waarvan 20% van het betalingsrisico wordt gedragen door het reddingsfonds. De eerste 20% wel te verstaan.
  2. De Europese banken worden geherkapitaliseerd. Bij voorkeur natuurlijk via private investeerders als de wealth funds van oliestaten en anders via het reddingsfonds of rechtstreeks door de afzonderlijke lidstaten.
  3. Duitsland zou als voorwaarde stellen dat de herstructurering van Griekse schulden dieper moet zijn. Houders van Griekse schuld moeten onder het nieuwe voorstel niet 21%, maar 50% van hun vordering kwijtschelden.

De bedoeling is dat Griekenland failliet gaat, maar toch in de EU kan blijven en dat een zware verdedigingslinie wordt opgebouwd rond de zwakke landen met behulp van een sterk vergroot reddingsfonds.

In het blog van Jan Kees de Jager is hierover vanochtend echter niets terug te vinden.

Ook tijdens een interview voor de Duitse televisie gisteravond, liet Angela Merkel niets los over het nieuwe plan en werd nog vastgehouden aan het standpunt dat Griekenland niet failliet hoeft te gaan, als het zich maar houdt aan de afspraken.

Dat valt ook te begrijpen, want het nieuwe plan kan voor Duitsland een toename van de staatsschuld met maar liefst 50% betekenen als ook het nieuwe plan er niet in slaagt het vertrouwen te herstellen. Hierop zullen de Duitse kiezers toch wel heel voorzichtig moeten worden voorbereid. De ZDF liet zojuist weten dat 75% van de kiezers tegen een uitbreiding van het reddingsfonds is!

De vraag is nu wat dat allemaal met Nederland te maken heeft en of er een bom onder onze duiten gelegd wordt?

Het antwoord is simpel. Een geloofwaardig plan kan niet zonder de steun van de EU landen met een AAA rating en daar behoort Nederland nou eenmaal ook toe.

Op het moment dat Duitsland besluit, dat verslechterende omstandigheden op financiële markten, bij banken en in de economie, implementatie van het nieuwe plan noodzakelijk maken, kan Jan Kees een telefoontje verwachten.

De Nederlandse regering zal dan een aantal cruciale afwegingen moeten maken:

  • kunnen wij ons het veroorloven onze belangrijkste handelspartner voor het hoofd te stoten?
  • is Nederland wel sterk genoeg om een mogelijke verzwaring van de staatsschuld van 50% te dragen?
  • kunnen de Nederlandse banken een Grieks faillissement met bijwerkingen goed doorstaan?
  • in hoeverre verzwakt het nieuwe plan de begrotingsdiscipline bij de zwakke landen?
  • is Frankrijk als belangrijke pijler onder het reddingsfonds in staat haar AAA-rating te behouden?

Vooral het tweede punt is zeer belangrijk. Nederland wordt gezien als een financieel gezond land en heeft daarom een AAA-rating met daarbij behorende lage rente.

Vooral dat laatste is maar goed ook, als men bedenkt dat Nederland de hoogste hypotheekschuld per capita ter wereld heeft en dat maar liefst 33% van de hypotheken onder water staan. ( dwz de hypotheekschuld is hoger dan de waarde van het huis) Daar komt nog bij dat de huizenprijzen zich in een neergaande trend bevinden.

Zolang de werkgelegenheid op peil blijft, de rente niet oploopt en de banken zich coulant kunnen blijven opstellen hoeft er nog niet veel aan de hand te zijn. Dat kan echter snel veranderen als Nederland door het nieuwe plan naar een Europees gemiddelde afzakt.

Men moet er wel absoluut van overtuigd zijn dat een dergelijk ingrijpend plan ook het beoogde resultaat brengt. Zo niet, dan is het schuldenprobleem alleen maar groter gemaakt en een volgende oplossing, als die er al is, veel duurder.

Laten wij hier een mini-enquête houden. Wat vindt u ervan?

Nagekomen gerelateerde berichten: 1)De Oostenrijkers vrezen gelijk al hyperinflatie: Die Presse.com
2)Schokkend interview op de BBC
3)Het nieuwe plan schijnt al klaar te liggen:Alleen nu nog de goedkeuring!
4)Onze AAA rating in gevaar door nieuw plan, aldus Yahoo News

 
Categorie Financieel Advies