Winkeliers staan onder zware druk
De laatste tijd wordt nogal eens de noodklok geluid voor de detailhandel. Het voortbestaan van vele winkels zou bedreigd worden door veranderd koopgedrag, internet en het bereiken van de grenzen van economische groei. Winkeliers opgepast!

Het valt natuurlijk niet te ontkennen dat onder meer de meubelbranche in zwaar weer zit, dat boeken-en platenzaken uit het straatbeeld aan het verdwenen zijn en dat onze jeugd zal moeten zien op te groeien zonder stoffenwinkels in het straatbeeld.

Veranderende omstandigheden zijn echter niets nieuws en de winkeliers zullen zich eenvoudigweg moeten aanpassen of anders het risico lopen links en rechts door concurrenten en feiten te worden ingehaald.

Is er een oplossing?
Van alle kanten wordt hem al verteld dat de oplossing voor zijn problemen ligt in de synthese tussen internet en winkel, in de toepassing van de laatste technologische snufjes zoals foto-makende spiegels in paskamers en allerlei mobile applicaties.

Inmiddels is de bedreiging van het internet dan ook voor een groot deel geneutraliseerd doordat winkeliers het web in toenemende mate zijn gaan gebruiken als reclamezuil en communicatiemedium. Klanten worden zo warm gemaakt voor een bezoek aan de winkel en vervolgens via de sociale media warm gehouden!

De blinde vlek van de winkeliers
Waar de winkelier het echter vaak laat liggen is op het personele vlak. In een poging teruglopende omzetten en oplopende kosten te compenseren wordt dikwijls gekozen voor goedkoop en onervaren personeel.

Daarmee spant de winkelier het paard overduidelijk achter de wagen. Het veranderde koopgedrag van de door het internet steeds beter geïnformeerde klant vraagt juist om een betere begeleiding door de verkoper.

Meer investeren in personeel
Om klanten optimaal te kunnen informeren en adviseren is goed opgeleid en getraind personeel onontbeerlijk. Dat is niet alleen bevorderlijk voor de verkoopresultaten, maar ook voor de motivatie van het personeel zelf. Dat verhoogt de loyaliteit en verlaagt het ziekteverzuim.

Uit een recente enquête onder het personeel van Google kwam onder meer naar voren, dat voor hen de stimulerende leeromgeving binnen het bedrijf en de vaak 1 op 1 contacten met de leidinggevenden de twee belangrijkste motiverende elementen van hun werk waren.

Dat verbaasde de leiding van Google enigszins. Google staat namelijk bekend om zijn vele extra's voor het personeel, zoals een sushi-chef op het werk, relaxruimte met computerspelletjes, fitness en flexibele werktijden.

Investeringen betalen zich terug
De winkelier die inspeelt op de leergierigheid van het personeel en tijd en geld investeert in hun opleiding slaat dus twee vliegen in één klap:

  • het zorgt voor goed gemotiveerd personeel en
  • het speelt in op het veranderd koopgedrag van de klant

Er is misschien zelfs nóg een vlieg af te vangen. Jaarlijks wordt in de detailhandel voor meer dan € 1 miljard gestolen, waarvan ruim 35% te wijten is aan diefstal door eigen personeel.

Zou dat percentage niet veel lager uitvallen als het personeel goed opgeleid zou zijn en daardoor veel beter gemotiveerd zou zijn? Zou ook de sociale controle binnen een goed gemotiveerd team niet veel beter functioneren?

Is de conclusie dan niet gerechtvaardigd, dat het "penny wise and pound foolish"-gedrag van vele winkeliers verantwoordelijk is voor een belangrijk deel van de problemen in de detailhandel?

(Google auteur)
=====================================================
Verwante artikelen:

 
Categorie Organisatie Advies