Het belang van een positieve stemming
Iedereen is zich bewust van het belang van een goede stemming onder de bevolking. Positief ingestelde mensen zijn productiever, geven door hun vertrouwen in de toekomst makkelijker geld uit, zijn bereid wat meer risico te nemen en zijn vredelievend gezind.

Een optimistische stemming is de juiste voedingsbodem voor economische groei en in het verlengde daarvan bloeiende aandelenmarkten.

Slaat de stemming echter om dan wordt men voorzichtig en verandert risico nemen in risico mijden, sparen komt in de plaats van consumeren en de economie kan zomaar in een recessie belanden.

In hoeverre is de stemming te beïnvloeden?
Het valt dus goed te begrijpen dat metingen van consumenten- en producentenvertrouwen met argusogen gevolgd worden en dat de brengers van slechte berichten het liefst buiten de deur gehouden worden. Vooral in het immer optimistische Amerika wordt in de media of een positieve draai aan negatieve berichten gegeven of zij worden volledig genegeerd.

Hoe dan ook, men weet dus dat de stemming in de maatschappij in het algemeen de gebeurtenissen stuurt. Die wetenschap zou centrale banken derhalve een belangrijk extra instrument in handen geven om de economie te stimuleren.

Fed-president Ben Bernanke heeft dan ook met zoveel woorden toegegeven dat het stimuleren van de aandelenmarkt ( veruit de belangrijkste graadmeter van de gemoedstoestand van beleggers ) onderdeel uitmaakt van zijn strategie om de economie uit het slop te trekken.

Lange trends begrenzen de beïnvloeding
Er bestaat echter een stroming binnen de economische wetenschap die stelt dat de stemming bepaald wordt door decennia lange trends en niet door de lopende gebeurtenissen. De stemming beïnvloedt wel de gebeurtenissen, maar omgekeerd niet. Dat druist behoorlijk in tegen onze intuïtie en onze dagelijkse waarneming van oorzaak en gevolg.

Aandelen-goeroe Robert Prechter is de geestelijke vader van deze stroming, socioeconomics, die met behulp van heel veel historisch materiaal, redelijk overtuigend aantoont dat de sociale stemming door endogene (van binnen uit) factoren bepaald wordt en niet door exogene. Bovendien zouden de stemmingswisselingen volgens bepaalde te voorspellen patronen verlopen.

Hij stelt dan ook, dat pogingen om op langere termijn de stemming onder de mensen positief te beïnvloeden, het altijd moeten afleggen tegen de onderhuidse negatieve trend.

Is de positieve lange trend voorbij?
Volgens hem heeft de westerse wereld in 2007 een piek in positivisme bereikt en bevinden wij ons nu in het dal met een stevige kater na 60 jaar feestvieren.

Pogingen van centrale banken het feest weer nieuw leven in te blazen zullen in toenemende mate stuk lopen op hernieuwd financieel conservatisme, dat nou eenmaal samengaat met een negatieve stemming.

Dat verklaart ook het ontstaan van allerlei groeperingen, die steeds luider protesteren tegen de voornaamste aanjagers van het feestje. Vooral de banken en aandelenbeurzen moeten het ontgelden.

In Europa ziet men ook dat de consument steeds meer de hand op de knip houdt, hetgeen overeenkomt met negatieve peilingen van consumentensentiment.

Kennelijk zijn consumenten zich gaan realiseren dat bij stagnerende en in veel gevallen teruglopende koopkracht hun schuldenpositie en die van de overheid onbehaaglijk hoog is opgelopen.

Het doet een beetje denken aan het verhaal van de kikker in de steeds heter wordende pan. Wordt de temperatuur heel geleidelijk opgevoerd, dan wordt de kikker ongemerkt gekookt. Bij een temperatuurstijging van meer dan 1 graad merkt hij plotseling dat zijn billetjes gaar aan het worden zijn en vindt er een radicale "gedragsverandering" plaats. Hij springt uit de pan.

Let op signalen uit de maatschappij
De positieve of negatieve stemming heeft overigens op nog veel meer terreinen grote invloed:

  • De zittende politieke leiders hoeven zich bij een positieve stemming onder de bevolking geen zorgen te maken over hun herverkiezing.
  • Dalende koersen op de beurs geven een slechter wordende stemming in de maatschappij aan, die de kans op sociale conflicten doet toenemen.
  • Stijgende aandelenkoersen hebben een positieve invloed op het geboortecijfer.
  • Tenslotte is de stemming merkbaar in vele andere trends in muziek, kunst, mode, vermaak ect..

Politieke leiders zijn zich als geen ander bewust van de stemming en grillen van hun kiezers. Zij proberen nu dan ook krampachtig de moed erin te houden en hebben begrijpelijkerwijs grote moeite het publiek een reëel plaatje van de huidige situatie te schetsen.

Heeft Robert Prechter gelijk, dan is het sowieso vechten tegen de bierkaai en zal de onwrikbare stemming onder de mensen uiteindelijk over hun politieke lot beslissen.

Nagekomen bericht: Consumentenvertrouwen in oktober in de VS

(Google auteur)
 
Categorie Financieel Advies