Vermogensbeheerder Pictet heeft deze prachtige grafiek gemaakt om haar klanten inzichtelijk te maken welke risico's de eurocrisis nu met zich meebrengt en waar eventuele oplossingen liggen.

De ernaast staande graadmeter laat zien welke consequenties aan elk scenario verbonden zijn. Het is goed te bedenken, dat deze voorstelling van zaken uit de koker komt van een bank en dat banken tot de eerste slachtoffers zullen behoren, mocht het europroject falen!

De conclusie zoals die uit deze voorstelling naar voren komt is in ieder geval duidelijk. Zonder fiscale eenwording van de eurozone of grootschalige monetaire verruiming (geld drukken) door de ECB, wordt de wereld in een depressie gedompeld.

Deze mening wordt gedeeld door de VS, Engeland, China, Japan, het IMF en de zuidelijke Europese landen, inclusief Frankrijk. Deze landen en het IMF hebben natuurlijk allemaal veel te verliezen bij een implosie van de euro.

Zo hebben de Amerikaanse banken voor biljoenen verzekeringen afgegeven op de schulden van Europese landen en ondernemingen en zullen derhalve meegezogen worden in een Europees debacle.

Voor allen geldt dat Europa een geweldige afzetmarkt voor hun producten is en dat hun eigen al wankele economieën geen verdere tegenslagen kunnen opvangen.

De conclusie die Pictet trekt impliceert overigens ook, dat de laatste reddingspoging van Europa, het noodfonds EFSF, niet eens meer serieus wordt genomen. Kijkt men naar deze grafiek:

dan wordt al gauw duidelijk waarom. Frankrijk werd tot voor kort beschouwd als één van de belangrijkste pijlers onder het reddingsfonds, gezien haar AAA-rating.

Op deze grafiek is te zien, dat het verzekeren van de Franse staatsschuld erg kostbaar aan het worden is en zich op een niveau bevindt, dat onwaardig is voor een AAA-land. Die rating staat dan ook ter discussie en een afwaardering van de Franse kredietwaardigheid lijkt onafwendbaar.

Meer en meer komt de last van het fonds daardoor te liggen bij landen als Duitsland, Nederland en Finland. (ook de Oostenrijkse AAA-kredietwaardering staat namelijk onder grote druk) Dat deze werkelijkheid volledig voorbijgaat aan onze politici blijkt onder meer uit een uitspraak van Mark Rutte in het NRC, "beroep op noodfonds moet pijn doen".

Zonder geloofwaardig noodfonds is niet alleen Leiden in last, maar zowat de helft van alle Eurolanden, zoals blijkt uit de enorm hard stijgende rente op staatsobligaties van zelfs landen als Frankrijk en België.

Nu de rente van Italië al een paar keer boven de 7% is uitgekomen, zelfs nadat een nieuwe technocratische regering is aangetreden, en vanochtend de rente voor Spaanse obligaties daar vlak tegenaan zit, staan alle seinen op rood. De Italianen zelf hebben de boodschap al begrepen en hebben en 2 maanden tijd € 80 miljard het land uit gesluisd.

Die boodschap wordt echter nog steeds genegeerd in Berlijn en Den Haag. Kennelijk is daar de keus om:

  • onze exportoverschotten en spaargelden te gebruiken om de gaten in de zuidelijke landen te stoppen, oftewel fiscale eenwording en uitgifte van eurobonds of
  • het mandaat van de ECB te verruimen en de bank toe te staan desnoods onbeperkt zwakke staatsobligaties op te kopen om de rente te drukken, oftewel geld drukken

politiek nog steeds onverkoopbaar. Om tijd te kopen laat men de ECB het vuile werk doen. De bank steunt banken met liquiditeitsproblemen en koopt tijdelijk links en rechts staatsobligaties op van zwakke landen.

De nieuwe president van de bank, Mario Draghi, heeft echter al aangegeven dat het effect daarvan steeds minder wordt en een politieke beslissing nu echt genomen moet worden.

De politiek wil kost wat kost de euro redden en zoekt naarstig naar een goede politieke verpakking om niet het electoraat tezeer van zich te vervreemden.

Hoe kan namelijk voorkomen worden, dat hulp aan probleemlanden, gegeven in welke vorm dan ook, misbruikt wordt voor eigen doeleinden. De zwakke landen zullen namelijk drastisch moeten bezuinigen en hervormingen doorvoeren die bijzonder impopulair en pijnlijk zullen zijn.

Zo de waard is, vertrouwd hij zijn gasten. Ook politici in het Calvinistische Duits/Nederland weten dat het vlees zwak is.

Tussen nu en het einde van dit jaar worden in Europa nog 104 veilingen gehouden van staatspapier. Als de veilingen van Spanje en Frankrijk van vandaag hiervoor indicatief zijn, dan zal de rente sterk blijven oplopen en daarmee het financiële stelsel totaal ontwrichten. Dan kan het weleens te laat zijn voor welke beslissing dan ook!

===================================================
===================================================
Een interactieve grafiek, waarin de belangrijkste schuldenlanden staan tezamen met de onderlinge verplichtingen en schuld per inwoner, is hier te vinden. Meest frappante voorbeeld: Iedere Ier sjouwt een buitenlandse schuld met zich van bijna € 400.000,- . Dat kan natuurlijk niet goed aflopen.

 
Categorie Financieel Advies