imgres
In 40 landen is de naam TomTom inmiddels een begrip geworden. De manier waarop een in 1991 opgericht bedrijf in een relatief korte tijd kan uitgroeien tot een wereldleider in navigatie producten moet vele ondernemers natuurlijk zeer aanspreken. Belangrijker is echter welke lering uit dit succesverhaal getrokken kan worden!

 • Les 1: Creëer een verdienmodel
  Op het eerste gezicht lijkt dat een behoorlijke open deur. Veel tijd en energie wordt echter vaak gestopt in het ontwikkelen van interessante ideeën zonder dat duidelijk is hoe er ooit geld aan verdiend kan worden. Ook TomTom heeft jarenlang gezwoegd om de kop boven het maaiveld uit te krijgen. Pas na 12 jaar vielen alle stukjes van de puzzel op hun plaats en werd een product ontwikkeld met voldoende marge, dat voldeed aan de behoefte van een grote markt.

  Starters hebben in de regel niet zoveel tijd om te experimenteren. Idealiter moet het verdienmodel van meet af aan duidelijk zijn.

 • Les 2: Formeer een geweldig team
  Startende ondernemers die alleen een sprong in het diepe wagen hebben minder kans op succes dan ondernemers die met een team van 2-4 leden aan een avontuur beginnen. Meer dan 4 leden compliceert een snelle besluitvorming teveel. Een team van 4 kanjers, die allen bereid zijn er 200% voor te gaan, zou voor de alleenstaande ondernemer in een opstartfase onbetaalbaar zijn.

  Elkaar aanvullende partners met een goede taakverdeling hebben veel meer kans.

 • Les 3: Slim zijn is niet genoeg om een grote onderneming te leiden
  Ondanks het feit dat de 2 oprichters geen complete groentjes waren en al over flink wat kennis en ervaring beschikten, bleek het runnen van een groot bedrijf weer heel andere eisen te stellen. Het vergde grote inspanning om het kennisniveau daaraan aan te passen. Bovendien was het noodzakelijk het aantal partners uit te breiden met kundige mensen zoals Corinne Vigreux en Harold Goddijn en wat later het managementteam met ervaren professionals.

  Blijf investeren in jezelf. Ondernemen is een nooit eindigend leerproces. Blijf studeren en/of vul eventuele leemtes van buitenaf op.

 • Les 4: Los een frustrerend probleem op
  In maart 2004 kwam TomTom met een betaalbaar en draagbaar navigatiesysteem op de markt, dat door zijn bedieningsgemak voor vele mensen een einde maakte aan tijdverslindende zoektochten. Dat jaar werden er al 250.000 kastjes verkocht, het jaar daarna zelfs 1.700.000. The sky was the limit.

  De explosieve groei was te danken aan een product, dat een vervelend probleem oploste dat veel mensen frustreerde. Hoe beter de oplossing, des te groter het aantal tevreden klanten.

 • Les 4: Maak mensen bewust van hun probleem
  Het is natuurlijk geweldig als een bedrijf een oplossing heeft voor een vervelend probleem. Zolang de mensen zich echter niet bewust zijn van het bestaan van het probleem of het bestaan van de oplossing, dan komen de verkopen niet van de grond. Het publicitaire geweld dat TomTom losliet op de consument was enorm. Plotseling konden honderdduizenden mensen zonder hun TomTommetje niet meer bij oma langs.

  Het vinden van een oplossing alléén is niet voldoende. De boodschap moet op een duidelijke en overtuigende manier overgebracht worden.

 • Les 5: Pas op voor 1-trick ponies
  De gigantische doorbraak van TomTom was gebaseerd op één product. Waarschijnlijk realiseerden de oprichters zich dat, want er werd besloten het risico te gaan delen met andere aandeelhouders middels een beursgang in 2005. Al gauw werd duidelijk dat de concurrentie wakker was geworden. Het wankele verdienmodel moest in allerijl aangepast worden om de winstgevendheid enigszins op peil te houden.

  Zonder internationaal erkende patenten en copyrights is geen product veilig. Tijdige diversificatie ontbrak bij TomTom.

 • Les 6: Strategische samenwerking en overnames als groeimodel
  De inhaalslag van de concurrentie (Garmin, Google) gekoppeld aan razendsnelle technologische veranderingen (smartphones, tablets) hebben TomTom in de verdediging gedrongen. Teneinde het tij te keren gaat TomTom in snel tempo allerlei samenwerkingen aan met automobielfabrikanten en smartphone-leveranciers. In 2007 wordt vervolgens de researchafdeling van Siemens VDO en TeleAtlas overgenomen.

  Samenwerkingsverbanden en overnames kunnen een zeer goed alternatief voor autonome groei zijn of zelfs de enige optie.

 • Les 7: Blijf slank en beweeglijk
  Uitgegroeid tot wereldleider in navigatiesystemen is TomTom nu actief in 40 landen met totaal 3500 werknemers. In december 2011 kondigt TomTom een reorganisatie aan, waarbij 10% van de banen geschrapt worden. TomTom is o.a. wereldleider geworden doordat snel en efficiënt ingespeeld kon worden op nieuwe mogelijkheden. Die beweeglijkheid is sterk afgenomen en sluipenderwijs is de organisatie log geworden.

  In goede tijden is het extra moeilijk een strak beleid te voeren. De bomen lijken tot in de hemel te groeien en optimisme slaat om in overmoed.

Natuurlijk schieten bedrijven als TomTom niet als paddenstoelen uit de grond. Wel kan dit succesverhaal als inspiratie dienen voor vele ondernemers (in spe) en valt er ontzettend veel van te leren.
Er zijn hierboven 7 zakelijke lessen weergegeven, maar er kunnen er ongetwijfeld nog veel meer bedacht worden.

Wie heeft er suggesties?

(Google auteur)
 
Categorie Organisatie Advies