leonardo-da-vinci-robot-knightIn 1495 ontwierp Leonardo da Vinci bij wijze van grap de hiernaast afgebeelde robot. Via een ingenieuze constructie kon deze robot zitten, staan, lopen, de armen opheffen en de mond open en dicht doen.
Net als met zijn ontwerp van de vliegmachine, onderzeeboot en de tank, was Leonardo zijn tijd honderden jaren vooruit.
Er was een industriële revolutie voor nodig om zijn ideeën daadwerkelijk te verwezenlijken.

De beroemde Mechanische Turk uit 1770 was zo'n eerste poging.
BestandTuerkischer_schachspieler_windisch4
Het ging hier namelijk om schaakmachine/robot, die echter in feite slechts een ingenieus mechaniek was met een daarin verstopt mens als CPU.
Ruim 55 jaar lang kreeg de uitvinder het voor elkaar om het publiek met deze goocheltruc te misleiden. Men wist niet beter of de pop achter het schaakbord bedacht de zetten en voerde ze ook uit.

Het zou nog 200 jaar duren, voordat de robot op grote schaal in de industrie gebruikt zou worden. Inmiddels is het legertje robots de laatste 30 jaar naar meer dan 1.100.000 uitgegroeid!
irobot-glance

Exponentiële groei verwacht
De laatste ontwikkelingen duiden echter op een explosieve groei. Elektronica-gigant Foxconn, o.a. bekend als toeleverancier van Apple en Nokia, is van plan de komende 5 jaar bijna 1 miljoen robots in gebruik te gaan nemen. Als grote werkgever in China zal dat een enorme klap voor de werkgelegenheid betekenen. Die robots gaan namelijk 600.000 werknemers vervangen.

Naarmate de lonen in China verder stijgen, wordt de inzet van robots voor de werkgever een steeds aantrekkelijker alternatief.

Kosten robots banen?
Op het eerste gezicht lijkt dat een enorme bedreiging voor de werkgelegenheid. Bedenk echter dat in landen als Japan en China de vergrijzing minstens net zo snel toeslaat als in de westerse wereld. Steeds minder werkenden moeten de kosten dragen voor steeds meer inactieven en dat gaat niet zonder een zeer forse toename van de productiviteit.

Daar komt nog bij dat voorlopig de ontwikkeling en productie van robots vele hoogwaardige banen oplevert. Volgens de waarschijnlijk wat gekleurde opvattingen van The International Federation of Robotics zouden dat tot 2015 weleens meer dan 1 miljoen arbeidsplaatsen kunnen zijn.

Robots zijn onmisbaar
Zonder de helpende hand van robots kan de huidige welvaart niet in stand gehouden worden, laat staan verbeterd. Bovendien nemen robots steeds meer gevaarlijk werk of door mensen onuitvoerbaar werk op zich. (denk aan ruimtesondes, chipproductie etc.)

Zo worden ook steeds meer lastige hartoperaties uitgevoerd met behulp van de kostbare "DaVinci"robotchirurg of kleinschaliger operaties dmv zogenaamde med-bots, mini-robots die zijn uitgerust met een pincet en een haak, waarmee zij maagkanker te lijf gaan.

In de niet al te verre toekomst zullen nanorobots een aantal van deze taken waarschijnlijk kunnen overnemen, maar dan op moleculair niveau!

Zijn robots gevaarlijk?
Het Amerikaanse leger wil dat in 2020 30% van zijn grondtroepen uit robots bestaan. Als men dit gegeven koppelt aan de verwachting dat in 2030 robots zo geavanceerd zullen zijn, dat zij zichzelf kunnen repliceren, dan lijkt het thema van de Terminator-films niet eens zo vergezocht.

Kunstmatige intelligentie dat zo gecompliceerd wordt, dat bewustzijn ontstaat als onvermijdelijke nevenwerking. Een bewustzijn dat bovendien de mensheid niet gunstig gezind is.

Zolang er echter geen wetenschappelijk bevredigend antwoord is gevonden op de vraag hoe bewustzijn bij de mens is ontstaan, kan evenmin iets zinnigs gezegd worden over de evolutie van kunstmatige intelligentie tot iets dat op menselijk bewustzijn lijkt.(zie: Dan Dennett on our consciousness)

Het enige dat men wel kan zeggen is, dat er binnen een aantal jaren een groot aantal gevechtsrobots klaar zullen staan, die niet onderworpen zijn aan de 3 wetten van Isaac Asimov:

 1. Eerste Wet
  Een robot mag een mens geen letsel toebrengen of door niet te handelen toestaan dat een mens letsel oploopt.
 2. Tweede Wet
  Een robot moet de bevelen uitvoeren die hem door mensen gegeven worden, behalve als die opdrachten in strijd zijn met de Eerste Wet.
 3. Derde Wet
  Een robot moet zijn eigen bestaan beschermen, voor zover die bescherming niet in strijd is met de Eerste of Tweede Wet.

Geen keus
Afgezien van die hopelijk overbodige gevechtsrobots, zijn al die andere robots niet meer weg te denken uit onze maatschappij:

 • Toepassing in de gezondheidszorg zal vele levens redden en verlengen.
 • Als compensatie voor de door de vergrijzing wegvallende beroepsbevolking.
 • Bij gevaarlijk of door mensen niet uit te voeren werk.
 • Voor goedkopere en efficiëntere productie.

Is de 21ste eeuw de eeuw van de robot?

(Google auteur)
 
Categorie Organisatie Advies