De industriële revolutie werd mogelijk gemaakt door goedkope massaproductie. 3D printers brengen echter de productiekosten van een enkel product sterk naar beneden, waardoor de schaalvoordelen van massaproducties onderuit gehaald worden.

Hoewel deze nieuwe technologie nog in haar kinderschoenen staat, zijn de eerste toepassingen veelbelovend. De algemene verwachting is dan ook, dat zich hieruit de komende jaren een miljarden industrie zal gaan ontwikkelen.

Hoe werkt het?
Aan de hand van een 3D computermodel wordt het gewenste voorwerp met behulp van een poeder, gel of vloeistof laag voor laag door de printer opgebouwd. Meestal bestaat de "grondstof" uit plastic, maar tegenwoordig wordt zelfs ook metaal in poedervorm gebruikt.

Praktische toepassingen
Op deze YouTube video is heel mooi te zien hoe een stuk gereedschap door een 3D printer wordt vervaardigd en kennelijk sterk genoeg is om ook nog te worden gebruikt.

lower-jaw-3d-printed3
Tot nu toe wordt deze techniek voornamelijk op kleine schaal toegepast. Hiernaast is te zien hoe een 3D printer met grote precisie een onderkaak voor een in dit geval 83-jarige patiënt heeft nagemaakt.

Zo maken ook tandartsen in Duitsland steeds meer gebruik van de firma EOS, die met behulp van 3D printers per dag wel 450 kronen kan vervaardigen, een veelvoud van de productie van een conventioneel lab.

Andere medische toepassingen, zoals de vervanging van kniegewrichten, organen en bloedvaten zitten nog in de testfase. Bijzonder is dat er al bloedvaten geprint worden van levende cellen, waarmee men hoopt afstoting door het lichaam te kunnen voorkomen.

3D vioolNaast toepassingen die de kwaliteit en duur van het leven aanzienlijk kunnen verlengen, zijn er ook meer frivole mogelijkheden, zoals deze nageprinte bewijst. Binnenkort wordt deze viool in een concert uitgetest. De snaren en de fijnstemmers zijn overigens van normaal fabricaat.

Architecten gaan ook steeds verder in het gebruik van de 3D printers. Niet alleen maquettes, maar zelfs kleine kamers en gebouwdelen zullen van bioplastics geprint gaan worden. ( project "Kamermaker")

Wetenschappers hebben binnen 1 week dit vliegtuigje "in elkaar geprint".

Met een vleugelspanwijdte van 1,5 m en voorzien van een elektrisch aangedreven motor, kan een snelheid van 160 km/u gehaald worden. Het kostte 2 dagen om het ontwerp te maken en 5 dagen om het vliegtuig te printen. Kostprijs: nog geen 5000 pond.

De kans voor innoverende starters
Men kan zich voorstellen hoe deze technologie innovatie kan bevorderen en de drempel voor nieuwe toetreders kan verlagen. Tegen zeer redelijke kosten kunnen nieuwe producten in zeer kleine oplagen geproduceerd en uitgetest worden. Door het lage risico kunnen creatieve starters al snel een plekje in de markt veroveren.

3D printers binnen ieders bereik

_57818371_cubetoys
De hiernaast afgebeelde Cube en concurrent MakerBot zijn op de markt gebracht voor iets meer dan € 1.000 en geven kinderen ( en ook volwassenen!) de mogelijkheid om hun eigen speelgoed te maken.

Natuurlijk zijn de aanschafkosten, maar vooral de "inkt" nu nog behoorlijk hoog. Maar dat gold niet zo lang geleden ook voor computers en conventionele printers.
Nu de eerste stappen voor massa-toepassingen gezet zijn en de respons gunstig is geweest, zal ook deze technologie in een stroomversnelling geraken.

Over pakweg 20 jaar zijn de 3D printers waarschijnlijk niet meer uit het doorsnee huishouding weg te denken.

Laatste bericht: In de Wall Street Journal van 5-2-2013 wordt melding gemaakt van experimenten met 3D printers om menselijke stamcellen te printen, zodat in de toekomst lichaamsdelen op bestelling geproduceerd kunnen worden.

(Google auteur)

 
Categorie Organisatie Advies