Duurzame energiesector vindt vele obstakels op haar weg
De noodzakelijke zoektocht naar schone, betrouwbare en ook nog betaalbare energie gaat onverdroten voort. Bedrijven moeten niet alleen opboksen tegen de nog te goedkope fossiele brandstoffen en kernenergie, maar maken elkaar het leven ook nog eens behoorlijk zuur.

Moordende concurrentie van door de staat gesteunde Chinese bedrijven heeft bijvoorbeeld in de solarsector voor nogal wat slachtoffers gezorgd. Internationaal was onlangs het faillissement van president Obama's troetelkind Solyndra daarvan het bekendste voorbeeld.

Maar ook hier in Nederland is het flink raak. Bedrijven als zonnepanelenmaker Scheuten Solar, zonnefoliebedrijf Helianthos en installatiebedrijf Solar Total moeten knoerthard vechten en reorganiseren om te kunnen overleven.

Aandeel groene energie blijft echter stijgen
400px-Aandeel_duurzaam
Dat neemt natuurlijk niet weg dat het aandeel van alternatieve energie in de totale elektriciteitsproductie gewoon stevig blijft doorgroeien. Voor de werkgelegenheid in Nederland zou het natuurlijk erg fijn zijn, als ook Nederlandse bedrijven van deze groei zouden kunnen profiteren. Begrijpelijkerwijs deelt de overheid die mening en is ook dit jaar weer gul met subsidies. Via de stimulering duurzame energie (SDE) wordt dit jaar € 1,7 miljard uitgetrokken ( zie.subsidieregeling voor 2012).

Subsidie-aanvragen overstijgen beschikbare subsidies
Tot nu toe hebben zich al honderden nieuwe initiatieven voor duurzame energie aangemeld. Dat is goed voor al meer dan € 2 miljard aan subsidies. Dat betekent behoorlijk dringen voor de poort van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Windmolens nog onrendabel

Daar waar subsidies op zonneenergie, geothermie en biomassa vanuit een economisch oogpunt inmiddels gerechtvaardigd lijken, is dat nog niet het geval bij windenergie. Deze hiernaast staande CBS-analyse laat overduidelijk zien dat windenergie nog lang niet rendabel is en zonder subsidie geen recht van bestaan heeft.

Toch bestaat er wereldwijd enorme steun voor windenergie. Voorbeelden te over: landen als België, China, Frankrijk, de VS, Rusland en Japan zetten fors in.
Het beste voorbeeld vind men echter net over de grens. Onze oosterburen zijn van plan de komende jaren zo'n € 200 miljard in vernieuwbare energie te stoppen. Het doel is om in 2020 ruim 35% van de energievoorziening uit schone energie te halen en daarvoor worden onder meer ook grote windmolenparken in de Oostzee opgezet.

Alleen Spanje heeft wegens budgettaire problemen de subsidies voorlopig stopgezet. Over de wijsheid hiervan is al aandacht geschonken in het artikel: De zon gaat onder voor de banken, maar komt op voor de energiesector!.

Langetermijnvisie
Overheden hopen kennelijk dat ook bij windenergie, net als bij zonne-energie, innovatie en schaalvergroting ervoor zullen zorgen dat de kosten van conventionele energie en alternatieve energie naar elkaar toe zullen groeien.(de zogenaamde "grid parity")

PN2011091301000854.-.-
Zo wordt in Japan volop geëxperimenteerd met drijvende windparken. Door gebruik te maken van onderdelen die al in de auto-industrie gebruikt worden en toepassing van nieuwe technieken verwacht men dat de mix van werkgelegenheid en schone energie de investeringen volledig zal rechtvaardigen.

Bezuinigen op subsidies onvermijdelijk?
Toch vragen velen zich af of de door deze marktanalyse geconstateerde toename van groene energie in tijden, waar bezuinigingen de boventoon voeren, vol te houden is. Voor een kritische kanttekening bij bijvoorbeeld windenergie, zie "The Winds of Change" door Matt Ridley.

Kansen voor het bedrijfsleven
Ondanks wat tegenslagen ziet men het in Nederland niet zo somber in.

  • De bedrijven Ecofys BV en Windlife Energy BV zijn betrokken bij een groot proefproject van 20 windmolens in Murmansk.
  • XEMC Darwind heeft zojuist een prachtige order van € 100 miljoen binnengesleept.
  • Dimarksolar BV is vergevorderd met de ontwikkeling van een revolutionair integraal energiedak.
  • Betronic Solutions BV heeft een methode ontwikkeld om meer energie uit zonnepanelen te halen.
  • Een woningbouwcorporatie in het noorden van het land heeft zojuist op verzoek van de huurders 500 huizen voorzien van zonnepanelen, waarmee de huurders, ondanks de noodzakelijke huurverhoging toch een klein voordeel halen. Er zijn in Nederland tot nu toe slechts 50.000 huizen voorzien van zonnepanelen. Alleen al de woningcorporaties hebben nog eens 2,5 miljoen huizen onder beheer, die met de juiste coördinatie nog veel voordeliger aan te passen zijn!

15734_15734Fig1_klein
Ook internationaal zit men natuurlijk niet stil. Het hiernaast afgebeelde flexibele zonnepaneeltje van de Duitse firma EMPA heeft een zeer hoog rendement en leent zich uitstekend voor goedkope massaproductie.

In Singapore en Zuid Korea experimenteert men op het ogenblik met drijvende zonnepanelen. Deze kunnen automatisch de stand van de zon volgen, waardoor het rendement met 35% toeneemt.

Ook is er een doorbraak bij de tot nu toe onrendabele opslag van elektriciteit uit wind- en zonne-energie. Een zonneenergie-centrale in Sevilla is erin geslaagd om gesmolten zout als opslag te gebruiken, waardoor nu 24 uur/dag energie geleverd kan worden.

Het ziet er dus naar uit dat schone betaalbare energie voor iedereen om de hoek ligt en dat er voldoende kansen zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven. Denk daarbij vooral aan innovatie en installatie.

(Google auteur)

 
Categorie Organisatie Advies