Uit de stormachtige opkomst van de sociale media zoals Facebook, Twitter, Google +, LinkedIn en nog vele anderen, zou men kunnen afleiden dat die komst kennelijk als een zegen wordt ervaren.

In schril contrast hiermee staan geluiden vanuit voornamelijk kleine ondernemingen en van één-pitters, waaruit frustratie over de effectiviteit blijkt.

Juiste selectie cruciaal
Hun voornaamste klacht is dat direct rendement vaak ver te zoeken is, terwijl het gebruik van de sociale media zeeën van tijd opslokt. Selectief gebruik voor de juiste inzet/opbrengst verhouding is dan ook noodzakelijk.

Usage-and-effectiveness-of-social-media-platforms-for-marketing-purposes
Zo laat MarketingSherpa met behulp van deze grafiek duidelijk zien, dat de ondernemer kieskeurig moet zijn bij het gebruik van de sociale media. Er is in deze grafiek heel goed te zien, dat Facebook en Twitter wel heel veel gebruikers hebben, maar dat de effectiviteit ervan voor marketingdoeleinden sterk achterblijft.

Bloggen daarentegen blijkt juist weer effectiever te zijn dan gedacht.

"Verborgen" effecten
Een effect dat veel ondernemers echter vaak volledig over het hoofd zien is de bijdrage die sociale media kunnen leveren aan de vindbaarheid van de websites op het internet.
Een leuke test die Tasty Placement heeft uitgevoerd met 5 proefwebsites geeft een goed inzicht in de positieve uitwerking die de sociale media kunnen hebben op de ranking van een website.( hogere ranking= betere vindbaarheid)
infographic-testing-social-media-signals-in-search

TastyPlacement Inc., een Search Engine Optimization and Digital Design Co., komt tot de conclusie dat het systeem van Google+ de grootste uitwerking heeft op ranking van een website binnen de zoekmachines.

Een weer andere studie door B3Labs, Revolutionary study: We prove that tweets do affect rankings, toont aan dat wanneer de website-url via Tweets over het internet verspreid wordt, de ranking daar ook weer positief door beïnvloed wordt.

Met het toenemende belang van het internet en daarmee samenhangende zichtbaarheid en vindbaarheid van websites wordt van ondernemers steeds meer verlangd om nog mee te kunnen spelen. Zo langzamerhand vergt een effectief gebruik van het internet en de sociale media een inzet die de kleinere ondernemers eenvoudigweg te boven gaat.

Velen van hen wagen een halfslachtige poging en geven na het uitblijven van direct succes al gauw op. Daarmee degraderen zij hun website tot een uitgebreid visitekaartje. Op zich is dat natuurlijk geen ramp, zolang er voor de ondernemer voldoende andere wegen beschikbaar zijn om zijn doelgroepen efficiënt te bereiken.

Is dat niet het geval, dan zal hij door de zure appel heen moeten bijten, een goede selectie maken en planmatig en gedisciplineerd te werk gaan.

Voor het beste rendement
Zo lijkt de combinatie van bloggen en het gebruik van de sociale media het grootste rendement op te leveren. Voor de druk bezette kleinere ondernemer bestaan er bovendien platforms, die dit soort activiteiten bundelen en daarmee voor een extra hefboom zorgen.
(Google auteur)

 
Categorie Marketing Advies