Griekenland stevent rechtstreeks af op een langdurige depressie, een exit uit de EU (Grexit) lijkt onafwendbaar en internationaal containervervoer opereert beneden kostprijs. Toch gaat het Griekse reders voor de wind. Wat is er hier aan de hand?

Achtergronden

 • De Griekse economie bevindt zich, ondanks een aantal reddingsoperaties, in een depressie en van enig herstel op korte termijn kan geen sprake zijn. Hiervoor zijn de structurele problemen te groot en de schulden, ondanks een genereuze kwijtscheldingsregeling, nog veel te hoog.
 • Van de Grieken wordt verwacht dat zij draconische bezuinigingsmaatregelen nemen om hun land weer competitief te maken. Daar is tot op heden weinig van terechtgekomen en het geduld van de toezichthouders raakt op. Volgende maand zou weleens besloten kunnen worden de hulp aan Griekenland te staken, waardoor een Grexit onafwendbaar wordt. De terugkeer naar de drachme zou op den duur de exportpositie van Griekenland kunnen verbeteren.
 • Uit het onderstaande overzicht en de bijgaande grafiek blijkt dat vervoerprijzen voor zeevracht gekelderd zijn, hetgeen voor vele internationaal opererende vervoersbedrijven desastreuze gevolgen heeft. (klik op de afbeeldingen ter verduidelijking)
  Met dank aan Bloomberg:

  baltic dry
  Het oudste vervoersbedrijf ter wereld, Stephenson Clark heeft vorige week na 300 jaar het zeil moeten strijken.
  Eén van de grootste rederijen ter wereld, het Deense Maersk meldde, dat zij op haar Chinese route nu $ 200 per container moet toeleggen.
  Begrijpelijkerwijs bezorgt de zwaar gefinancierde scheepvaartsector de banken vele hoofdbrekens, waaronder een vloot van in beslag genomen schepen die aan de straatstenen niet zijn kwijt te raken. Duitsland beheerst zo'n 40% van de wereldwijde containermarkt en het zijn dan ook voornamelijk de Duitse banken die hun nek te ver hebben uitgestoken.

Goede raad is duur
De ironie wil nu, dat de Griekse reders kennelijk naar hun gezond verstand hebben geluisterd en enkele jaren geleden op het hoogtepunt van de markt juist schepen verkocht hebben. Gevolg daarvan is, dat zij nu zeer liquide zijn, waarschijnlijk mede door de afwezigheid van ijverige belastinginspecteurs.(zie hier)

Economen van onder meer de Duitse banken daarentegen hebben, onder invloed van de onoverwinnelijke Duitse en Chinese exportmachines, de ongebreidelde expansie van de handelsvloten aangemoedigd. Niemand houdt tijdens een feestje van zuurpruimen, dus hebben zij de groeicijfers vrolijk naar de toekomst toe geëxtrapoleerd. Nu het moment van herfinanciering is aangebroken blijkt driekwart van de Duitse rederijen aan de grond te zitten.

Grieken steken Duitsers de loef af
Terwijl de Griekse politici zich in allerlei bochten moeten wringen om vooral de Duitsers aan boord te houden en de Griekse bevolking niet van zich te vervreemden, liggen de Griekse reders rustig op koers om weer wereldmarktleider te worden.

Zij zijn de voornaamste kapers op de Duitse kust om tegen afbraakprijzen in beslag genomen schepen op te kopen. Zo werd pas geleden een enorm containerschip overgenomen voor slechts $ 11,3 miljoen(zie hier op blz 2 ), dat ook nog eens voor 100% door een Duitse bank gefinancierd werd!

De Griekse rederijen weten zich klaarblijkelijk goed te isoleren van het chaotische thuisfront en hebben een kredietwaardigheid waarop menige Duitse rederij jaloers is.

Kapitalisme zegeviert
Bovendien is dit een voorbeeld van een kapitalistisch systeem, dat naar behoren functioneert. Bij crisis gaan activa over van zwakke naar sterke handen en worden roekeloze ondernemers bestraft. Dat staat in schril contrast met bedrijven die door overheidsinmenging in leven worden gehouden ( GM, Peugeot, AIG, RBS etc) en daarmee hun gezonde broeders onheus beconcurreren en naar beneden trekken.
(Google auteur)
 
Categorie Financieel Advies