De overheid wil dat wij langer doorwerken.

De AOW gaat met ingang van dit jaar stapsgewijs omhoog naar 67 jaar. Volgend jaar gaat de pensioenleeftijd voor aanvullend pensioen ineens omhoog naar 67 jaar. Als u een pensioenregeling heeft, dan is de kans groot dat de pensioenleeftijd in die regeling 65 jaar is. Per 1 januari 2014 gaat die leeftijd omhoog naar 67 jaar. Tegelijkertijd gaat het maximaal op te bouwen pensioen naar beneden.

Het laat zich raden dat pensioen aanmerkelijk goedkoper zal worden door deze aanpassing. Immers, er is langer de tijd om te sparen voor een pensioen dat lager is dan nu en ook nog eens later in zal gaan.

 De vraag is wat er gebeurt met deze 'besparing'?

Als u bent aangesloten bij een pensioenfonds, dan is de verwachting dat de premies in eerste instantie niet zullen dalen. Er is immers sprake van tekorten bij de meeste pensioenfondsen. Zij zullen de premie op het huidige niveau houden en daardoor de dekkingsgraad weer op niveau brengen.

Als u een pensioenregeling bij een verzekeringsmaatschappij heeft, dan zal de pensioenpremie daadwerkelijk lager worden. Ook verzekeringsmaatschappijen hebben last van een gedaalde marktrente en een toegenomen levensverwachting, zodat de kosten ook daar stijgen, maar per saldo zal er wel degelijk sprake zijn van een besparing.

Wat gaat u doen met die besparing? Wordt die aangewend voor de verbetering van de pensioenregeling voor zover mogelijk? Of wordt een deel van de besparing gebruikt voor een loonsverbetering? Pensioen is immers uitgesteld loon. Of wordt het geïnvesteerd in verbetering van het welbevinden van de werknemer, zodat zij ook in staat zijn om langer door te werken en u meer profijt heeft van uw werknemers?

 
Categorie Financieel Advies