Veel pensioenregelingen hebben een partnerpensioen. Die komt tot uitkering na overlijden van de werknemer en is bedoeld om de partner niet onverzorgd achter te laten. Maar hoe goed moet je als werkgever voor de partners van je werknemers zorgen? Het is zeker niet meer zo dat als je niets regelt, de partners altijd onverzorgd achter zullen blijven.  Partners hebben vaak andere inkomsten of vermogens en daar kun je rekening mee houden. Tegelijkertijd is dat ook een valkuil.

Tweeverdieners:

Het feit dat er steeds meer twee verdieners zijn, is iets om rekening mee te houden. Door het overlijden van een van beide partners, is er echter wel degelijk sprake van een achteruitgang in het gezinsinkomen. Blijft de achterblijvende partner overigens na het overlijden op het zelfde niveau werken als daarvoor?

Hypotheek:

Mensen met een hypotheek hebben vaak een overlijdensrisicoverzekering afgesloten die er voor zorgt dat (een groot gedeelte van) de hypotheek wordt afgelost. Dat vermindert direct de inkomensbehoefte na overlijden. Dat wil echter niet zeggen dat er geen aanvullend inkomen meer nodig is. Er zijn immers meer lasten dan alleen woonlasten en niet iedere werknemer heeft een eigen woning.

ANW overheid:

De overheid geeft een ANW (Algemene Nabestaanden Wet) uitkering aan nabestaanden. Dat dekt slechts een basisniveau en wordt niet aan iedereen uitgekeerd. Een ANW uitkering wordt alleen uitgekeerd aan partners met kinderen jonger dan 18 jaar of arbeidsongeschikte partners. Daarnaast geldt een inkomenstoets.

Hoe verder?

Ik denk dat een partnerpensioen nog steeds van deze tijd is en een belangrijke functie heeft in de zorg voor nabestaanden, maar niet meer op dezelfde manier als vroeger. Daarom denk ik dat het belangrijk is om uw nabestaandenpensioenregeling regelmatig tegen het licht te houden en u daarbij af te vragen hoe goed u eigenlijk voor de nabestaanden van uw werknemers wilt zorgen.

 

Progrezz Pensioenen  progrezz-logo-combi

 
Categorie Financieel Advies