woekerpolissenWoekerpolissen; het woord duikt vaker op dan me lief is; te veel financieel leed, te weinig toekomstperspectief. Dit weekend nog besteedde de TROS in het televisieprogramma Radar uitgebreid aandacht aan het leed dat de leeglopende woekerpolissen veroorzaken.

Aan een woekerpolis kleven hoge bijkomende kosten, waardoor er uiteindelijk te weinig vermogensopbouw plaatsvindt om een eindkapitaal te kunnen halen. Dit komt vooral voor bij beleggingsverzekeringen.

Veel onwetendheid

Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat de meeste Nederlanders slecht op de hoogte zijn van hun polis. Ruim tweederde van deze mensen heeft geen idee van de schade die zij door de woekerpolis lopen. En een ander groot deel beseft niet in het bezit te zijn van een dergelijke polis omdat ze gekoppeld is aan een hypotheek of pensioenverzekering. De verhalen van gedupeerden zijn in sommige gevallen schrijnend.

Verzekeringsmaatschappijen

Verzekeringsmaatschappijen die destijds vooraan stonden om deze polissen aan de man te brengen, houden zich angstvallig stil. Zelfs de Minister van Financiën en de Nationale Ombudsman hebben zich in deze onverkwikkelijke kwestie gemend. De afspraken met de branche staan duidelijk op papier.

Het flankerend beleid omvat 3 stappen te weten: klant informeren wat hij heeft, klant informeren wat hij krijgt en tot slot, de belangrijkste, Klant is voor de toekomst beter af. Dit laatste zou moeten inhouden: komen tot een toekomstgerichte verbetering van het product zodat dit beter aansluit bij de huidige wensen en behoeften van de klant. Echter, zoals zo vaak, papier is geduldig, gedupeerden voor van kastje naar de muur gestuurd en een financiële oplossing blijft achterwege.

Praktijk van alle dag

Door mijn werk als pensioenadviseur ken ik veel van deze persoonlijke verhalen van dichtbij. Gelukkig ken ik het klappen van de zweep en kan ik mensen vooruit helpen. Om die reden ben ik met dit werk begonnen: mensen een zekere financiële toekomst bieden. Ik beschouw dit als mijn taak en verwacht dat mijn collega’s hetzelfde doen. Eenvoudigweg wachten tot het probleem zichzelf oplost, is voor mij geen optie.

Eenvoudig en snel inzicht

Om die reden heb ik me gericht op het ontwikkelen van een praktische app die financieel inzicht verschaft. De gratis te downloaden app biedt vrijblijvend inzicht in alternatieve, beter renderende, spaarmogelijkheden (stap 3 van het flankerend beleid). U kunt de app gratis downloaden via www.progrezz.nl/app. Doe het vandaag nog en ontdek hoe u uw financiële toekomst kunt zekerstellen.

 
Categorie Financieel Advies