Woekerpolissen; het woord duikt vaker op dan me lief is. Te veel financieel leed, te weinig toekomstperspectief.

De verhalen van gedupeerden zijn in sommige gevallen schrijnend. Recentelijk besteedde de TROS in het televisieprogramma Radar uitgebreid aandacht aan het leed dat de leeglopende woekerpolissen veroorzaken. Aan een woekerpolis kleven hoge bijkomende kosten, waardoor er uiteindelijk te weinig vermogensopbouw plaatsvindt om een eindkapitaal te kunnen halen. Dit komt vooral voor bij beleggingsverzekeringen. Verzekeringsmaatschappijen, die aangeven flankerend beleid te hebben, geven keer op keer ‘niet thuis’. De financiële drama’s stapelen zich op, met alle gevolgen van dien.

Nog steeds blijven de woekerpolissen bestaan. Mijn inschatting is dat er nu nog steeds een klein miljoen mensen zijn die een woekerpolis aan hun hypotheek gekoppeld hebben. Deze hypotheken hebben naar mijn inschatting minimaal een verlies van € 40.000 als zij doorgaan met de huidige woekerpolis.

Waarom doet de tussenpersoon, die de hypotheek “geadviseerd” heeft, dan niets aan deze woekerpolis?

Simpel: er is geen financieel belang voor de tussenpersoon aanwezig.

  • Als de tussenpersoon het product omzet naar een beter renderende regeling heeft hij kans dat hij provisie aan de maatschappij moet terug betalen.
  • Naar de toekomst toe ontvangt hij dan ook geen provisie meer.
  • Het omzetten van de polis kost tijd, tijd is geld. Geld wat hij niet kan factureren. Volgens de richtlijnen van de AFM (autoriteit Financiële Markten) moet er gratis hersteladvies gegeven worden.

Het flankerend beleid van de verzekeringsmaatschappijen wordt niet uitgevoerd.

Progrezz Pensioenen heeft geen woekerpolisportefeuille. Als ik het probleem van de klant op wil lossen, vraag ik er geld voor. Omdat ik vind dat de verzekeringsmaatschappijen dit debacle op de markt hebben gebracht, mogen zij het ook oplossen. Ik heb 2 weken geleden de maatschappijen gevraagd een vergoeding ter beschikking te stellen, zodat ik de consumenten kan helpen. U raadt het al, geen antwoord, of doorverwijzen binnen die organisatie. Mijn vraag is, waarom lossen jullie het niet op, jullie zijn er toch zelf mee begonnen. Steek de hand in eigen boezem en maak de financiële wereld weer gezond.

Om de financiële wereld weer gezond te maken heb ik de woekerpolis-advies app ontwikkeld. Deze stelt u in staat via uw mobiele telefoon te berekenen wat uw beleggingsverzekering (of woekerpolis) in de huidige situatie mogelijk opbrengt. De app biedt vrijblijvend inzicht in alternatieve, beter renderende, spaarmogelijkheden. Juist deze alternatieven maken van de app een waardevol hulpmiddel om uw financiën, nu en in de toekomst, op orde te brengen.

Natuurlijk weet ik dat mijn app geen absolute waarheid is, maar hij geeft wel de richting aan voor de mogelijkheden. De werkwijze van de app is eenvoudig en snel. Het ingeven van het jaarlijkse waardeoverzicht is voldoende om u duidelijkheid te verschaffen in uw financiële situatie.

Dit is mogelijk voor alle verzekeringen op beleggingsbasis die ouder zijn dan 5 jaar. Bij deze verzekeringen kunt u denken aan verzekeringen gekoppeld aan een hypotheek of lijfrente, pensioenverzekeringen en kinderspaarplannen. Noemenswaardig is verder dat de app volledig anoniem gebruikt kan worden. Ik krijg geen inzicht in de ingevoerde gegevens mits u daar nadrukkelijk toestemming voor geeft. Uiteraard kan ik u wel van dienst zijn om uw financiën nu en in de toekomst op orde te brengen.
==================================================================================================================================================

De gratis app is te downloaden via www.progrezz.nl/app. Voor de handleiding van de woekerpolis app volg deze link naar YouTube. Met de app van Progrezz Pensioenen kunt u in één oogopslag zien of u gegarandeerd meer rendement uit uw huidige beleggingsverzekering kunt halen.
Het resultaat zal u verbazen!

 
Categorie Financieel Advies