Onze Woekerpolis-advies app is nu in de App-store verkrijgbaar als iOS- versie; dit onder de zoekterm woekerpolis. Hiermee heeft u direct en duidelijk inzicht in uw beleggingsverzekering, de mogelijke opbrengsten en de gunstige alternatieven.

Deze woekerpolis advies-app is door ons speciaal ontwikkeld voor degenen die vóór 2009 één of meerdere beleggingsverzekeringen hebben afgesloten. Denkt u hierbij aan uw hypotheek, en bijvoorbeeld de lijfrentes die u gekoppeld aan uw spaarloonregeling heeft afgesloten.

Met de nieuwe app ziet u direct welke opbrengst mogelijk is met uw huidige (dure) beleggingsverzekering en welke opbrengst  u gegarandeerd zult halen bij de huidige rentestand.  Uniek is verder dat mijn app inzichtelijk maakt met welke kosten u rekening moet houden als u uw onzekere ‘woekerpolis’ omzet naar gegarandeerde bedragen.

Heeft u een hypotheek, lijfrente, pensioen, kinderspaarplan of overlijdensrisicoverzekering ouder dan vier jaar is het raadzaam om deze app te downloaden en ermee aan de slag te gaan.

Woekerpolis advies-appDe app is gratis en vrijblijvend en er worden, ook al is de app door Progrezz Pensioenen gemaakt, door Progrezz Pensioenen geen gegevens van u opgeslagen.

Het is heel eenvoudig, zeer gemakkelijk en gebruiksvriendelijk om alle benodigde financiële gegevens in de app in te vullen, het werkt als volgt: Jaarlijks krijgt u van uw verzekeringsmaatschappij een waardeoverzicht  toegezonden. Als u deze erbij neemt kunt u binnen 5 minuten  (!) alle gegevens invullen voor elke betreffende beleggingspolis. De app doet voor u het rekenwerk achter de achter de schermen.

 

Tot slot

De app geeft U inzicht in UW financiële situatie aangaande de eventuele (woeker)polis.
image001

Ik adviseer u ten eerste bij uw huidige tussenpersoon eventuele langslepende problemen in uw huidige beleggingsverzekering op te lossen. Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM)  is deze tussenpersoon ook de aangewezene om dit te doen.

Mocht u daar echter niet (voldoende)  uit komen, stel ik u voor contact op te nemen met  Progrezz Pensioenen. Door mijn uitvoerige ervaring en tevens door het uitvinden van de woekerpolis-advies-app ben ik meer dan uitstekend op de hoogte van de problematiek en de mogelijke oplossingen en kan ik u onafhankelijk adviseren.  Het eerste half uur, waarin ik u zal laten zien waar u aan toe bent, breng ik niet in rekening. Als we besluiten met elkaar verder te gaan om aan oplossingen te werken, betaalt u het van tevoren vastgestelde tarief, zoals in de app vermeld.

 
Categorie Financieel Advies