Het afstempelen van de pensioenaanspraken is bij de BV is langzamerhand een vaststaand feit geworden. Natuurlijk zijn er voordelen te noemen, maar ook nadelen.

Hieronder zet ik enige punten uiteen.

Als er te weinig baten in de eigen beheerregeling zijn, bestaan er verschillende mogelijkheden:

  1. Uitkeren tot de pot leeg is, dit betekent dat misschien maar 5 jaar uitgekeerd kan worden. Voor de overige toekomstige jaren ziet men dus af van pensioen en moet men de BV liquideren (dit is geen vrijval).
  2. Afstorten naar de verzekeringsmaatschappij. Echter gezien de rente nihil is, is dit geen optie.
  3. Dekkingsgraad corrigeren met het uitgekeerde dividend.
  4. Bij de holding kijken of er wel daadwerkelijk de juiste premie voor betaald is; immers    voor 2010 mocht u de commerciële waarde niet afstorten.

Nadeel van afstempelen:

Stel, de commerciële waarde  - pensioenverplichting-  bedraagt                € 1.000.000

Het pensioenvermogen bedraagt                                                            €    500.000

Negatief eigen vermogen                                                                        €    500.000

Bij het afstempelen valt er € 500.000 in de winst, dus de vennootschap zou hier belasting over moeten betalen.

De vraag rijst nu of het gecompenseerd kan worden uit het verleden.

Daarnaast is het nog steeds officieel een verzoek aan de belastingdienst; deze kan het alsnog afwijzen. Daardoor heeft de BV afgezien van het pensioen en zijn de aanspraken geheel belast met 52% en revisierente. U ziet genoeg om weer over na te denken.

 
Categorie Financieel Advies