Resultaat en rendement van meet af aan onder druk

rendement bouwprojectenKent u mensen in uw omgeving die in de Bouw een functie als Projectleider bekleden? Valt u iets op? Ikzelf ben vaak geneigd deze collega’s in te delen bij de Bovengemiddeld Geplaagde Lieden. Een definitie die wellicht niet alle Projectleiders herkennen; een serieus aantal toch wel, schat ik in.

Hoe ik tot deze uitspraak kom? Welnu, laten we een gemiddeld bouwproject beschouwen. De opdrachtgevende instelling heeft van de beschikbare tijd tot aan de ingebruikname van het bouwwerk al het nodig afgesnoept. Om de financiering rond te krijgen, de ontwerper nog een variant te laten maken, enzovoort. Voor de inschrijvende aannemers is er dan niet veel tijd meer om een aanbieding in elkaar te zetten, laat staan een goede. Niet vreemd dat dan bij risico’s en details niet lang wordt stilgestaan. En uit concurrentie-oogpunt kijkt men soms de calculator nog eens diep in de ogen om tot een goedkopere aanbieding te komen (… een doodzonde, maar die is voor een volgend blog…).

Valse start

Als dan de gunning er is, heeft het management van de bevoorrechte partij meestal wel een stemmetje in het achterhoofd dat zegt dat bij dit werk de kansen op zwarte cijfers niet bijster goed zijn. Meer dan eens zag ik de reactie daarop: de dan aan te stellen projectleider krijgt doelstellingen mee die, mits gehaald, de zaak financieel weer zullen rechttrekken. Alle risico’s van de haastige voorbereiding wordt hij of zijn geacht te compenseren. Hoe? Bedenk dat zelf maar……

Sputterende projectleiders kunnen zomaar meemaken dat de druk wordt opgevoerd. Zij worden geacht quasi magische krachten of kunst- en vliegwerk toe te passen waardoor alles reg sal kom……….of niet?
Het effect is dat de projectleider en zijn team, voor ze met het project gestart zijn, al op achterstand staan. Waardoor voor menigeen het halen van een “nul“ resultaat reeds als een grote prestatie wordt beschouwd.

Creatief boekhouden

Andersom komt ook voor. Een lucratief werk of contract kan ook een bepaald gedrag uitlokken. Men stuurt bewust of onbewust minder strak. En boekhoudkundig lijkt het handig om wat van het financiële resultaat over te boeken naar noodlijdende projecten, soms al voordat die opbrengst er werkelijk is. Dat zet ook hier al op voorhand druk op het projectresultaat. U mag raden wie dat op mag lossen en alle moeite heeft het project alsnog boven nul te houden….

De hiervoor geschilderde scenario’s leiden ertoe dat het resultaat hoe dan ook naar de “nul”  getrokken wordt! U mag overigens aannemen dat de veiligheid en kwaliteit van werken hier ook niet altijd mee gediend zijn!

Hoe kun je je wapenen tegen rendementsverlies bij bouwprojecten?

Hoewel veel projectleiders een meer faire behandeling verdienen, is dit betoog niet direct voor hen bedoeld. Wat duidelijk wordt is dat verscheidene betrokkenen bij de aanbesteding, gunning en voorbereiding een hypotheek nemen op het resultaat van een bouwproject. Een hypotheek die door de uitvoerende mensen vaak niet opgebracht kan worden.

Van een afstand beschouwd (…en dat is makkelijk, dat weet ik….) lijkt dit geen hele intelligente strategie. De tijdsdruk in de aanbiedingsfase en voorbereiding van projecten is niet makkelijk te veranderen. Als je weet dat die druk er vaak is kun je er wel beter op voorbereid zijn. Niet door je mensen harder te laten werken, maar slimmer! Bijvoorbeeld door de filosofie en methoden van LEAN bouwen toe te passen. Een aanpak die er juist op gericht is de doorlooptijd van processen te verkorten en verspilling eruit te halen. Dat kan zowel in de aanbiedingsfase, bij de voorbereiding en tijdens de uitvoering van een project. En biedt juist soelaas voor die knellende tijdsdruk.

Of dat kan en of dat loont? Dat is eenvoudig te beantwoorden. Er zijn bouwbedrijven die dit doen. En het werkt zo goed dat zij niet alleen de tijdsdruk met goed resultaat aan kunnen, ze bieden hun klanten vaak aan dat het nog sneller kan….
Vraag gerust eens aan een van hen of aan een goede LEAN coach hoe dit te realiseren is.

En de projectleiders van deze LEAN werkende bedrijven? Die zijn vanaf het eerste begin bij een project betrokken, geven het mee vorm en zijn dus in een veel betere positie om zich in positieve richting los te maken van de “nul”.

 
Categorie Organisatie Advies