ondernemende baby boomersJarenlang werd er over de hausse van de baby boomers gesproken, die ergens na 2010 zou plaatsvinden. Als een soort belofte werd deze ‘ouderen-tsunami’ jarenlang verkondigd. Er zou een ware uittocht komen van alle na-oorlogse geborenen (vooral de groep 1945-1955), die nu zo’n beetje inmiddels (ruimschoots) de zestig zijn gepasseerd. Bedrijven zouden de opengevallen plekken onvoldoende op kunnen vullen, alle kennis zou plotseling wegvallen en vele ‘bejaarde’ ondernemers zouden hun bedrijf lastig van de hand kunnen doen door het grote aanbod. Een waar doemscenario werd ons voorgehouden.

Inmiddels weten we beter en wordt er nauwelijks meer over deze groep gepraat, laat staan de problemen die deze shake-out teweeg zou brengen. Daarnaast komt dat we in de afgelopen (crisis)jaren wel wat anders aan ons hoofd hebben gehad. Hebben we ons zelf gek laten maken of is er een logische verklaring voor deze relatieve stilte? Of … is het alsnog de stilte voor de storm?

Baby boomer als MKB ondernemer

Binnen de markt van bedrijfsovernames is de vertwijfeling groot. Waar in de afgelopen jaren de verwachting was dat er een groot aanbod van te koop staande bedrijven zou komen, werd dit bruut doorkruist door de ernstigste crisis sinds decennia. Een enorme uitval van overwegend kleinere MKB bedrijven was het trieste gevolg, waaronder dus ook vele bedrijven van ondernemende baby boomers.

Komt de uittocht nog …?

Naast de onvermijdelijke gevolgen van de crisis spelen nog een aantal andere factoren een rol, waardoor vele bedrijven de boot hebben gemist dan wel het af hebben moeten leggen en het bedrijf hebben beëindigd. De grote verkoop hausse tot nu toe is uitgebleven. Een impressie van de redenen:

  • Een verouderd business model welke nauwelijks nog waarde heeft, en waar een belangstellende koper de vingers niet aan gaat branden.
  • Voorbereiding voor verkoop is (veel) te laat ingezet en eigenaar ontbeert de inzichten, de energie en flexibiliteit om het (vaak negatieve) resultaat te keren.
  • Geen weerstand kunnen bieden aan ontketende prijsverlagingen in de sector en uiteindelijk met zware verliezen het loodje moeten leggen.
  • Vele sectoren zijn overruled door vooral nieuw online diensten, en missen de boot (lees: de ‘online klant’) en dus omzet met als gevolg uitgestelde verkoop of beëindiging van activiteiten.
  • Banken verlenen (veel) minder makkelijk krediet door verscherpte maatregelen, waardoor bedrijf geen aanspraak kan maken op een lening en in financieel zwaar weer komt met alle gevolgen van dien.
  • Een positief element betreft de vele ondernemers die nog zo verknocht zijn aan hun bedrijf en zich nog te fit voelen voor een afscheid, ondanks de hogere leeftijd.
  • Oude business modellen worden in rap tempo ‘vervangen’ door jonge start-ups met vernieuwde technologieën en nieuwe toepassingen waar de ‘oude generatie’ geen passend antwoord op heeft.
  • Onvoldoende of juist helemaal niet ingespeeld op veranderende marktomstandigheden of behoeften van de doelgroep, waardoor in rap tempo de resultaten fors zijn afgekalfd.
  • Waar de 65-jarige leeftijd vroeger een soort pensioen-ijkpunt was, is dit in de huidige samenleving al geen issue meer. Als je fit bent en plezier hebt, blijf je ondernemen, ongeacht de leeftijd.

Genoeg redenen te benoemen waarom de hausse is uitgebleven. Het feit blijft dat er nog zeer veel baby boomers van (ruim) boven de zestig actief zijn. Ik kom ze in mijn dagelijkse praktijk tegen. De meer strategisch georiënteerde ondernemer anticipeert op een eventuele exit en is al bezig met maatregelen. Anderen lijken zich nog niet echt om dit moment te bekommeren en van mening zijn dat het oude (omzet)niveau wel weer terug komt. Dat is natuurlijk jammer, want de ‘nieuwe realiteit’ leert ons dat sectoren flink zijn opgeschud en oude successen lastig meer zijn te evenaren.

Kansen voor kopers én verkopers

De grote uitval van leuke bedrijfjes en de emotionele wonden van de eens succesvolle ondernemers is geen vrolijk verhaal, maar als we vooruit kijken, moeten we dan treuren? Zeker niet! Voor zowel de MKB ondernemer als de koper (management-buy-in, management-buy-out als ook strategische partijen) liggen er prachtige kansen want het Nederlandse landschap van vooral het kleinere MKB is nog bezaaid met interessante bedrijven, van groot naar klein.

De eigenaar/ ondernemer zal zich wel moeten realiseren dat de ooit gedroomde exit in de vorm van een hoge verkoopsom nu wel eens anders kan liggen. Ga mee met de nieuwe realiteit, maak een keuze voor de exit en een juiste timing en zorg voor een tijdige begeleiding van een professional in de markt van overnames. En geniet dan van ‘het nieuwe leven’!

 

Richard Dukker is oprichter en eigenaar van Business4, een intermediair in de markt van bedrijfsovernames en brengt koper en verkoper in het kleine MKB bij elkaar. Hiermee legt hij de basis voor een (toekomstige) aan/ -verkoop of participatie en helpt zo de ondernemersdroom van beide partijen te realiseren.

 
 
Categorie Financieel Advies