Zoals de goede vakman een prachtig eindresultaat aflevert met het goede gereedschap en het vakmanschap, zo zou een bedrijfsovername ook moeten worden aangepakt om tot een succesvolle afronding te komen. Maar voordat dit plaatsvindt, zal er echt heel wat moeten gebeuren.

 

Verschil tussen aanpak bedrijf en persoon

Grotere bedrijven zullen in de meeste gevallen een dergelijk traject projectmatig en zorgvuldig oppakken, hebben eigen expertise in huis of hebben eerdere ervaringen met het overnameproces opgedaan. Kleinere MKB bedrijven en Management-Buy-In kandidaten (MBI) echter, dealen in veel gevallen voor het eerst met dit fenomeen. Daar komt bij dat vooral de laatste groep voor zowel de verkopende partij als de bank in de meeste gevallen niet bovenaan het lijstje staat van gewenste overnamekandidaten. Reden te meer voor deze groep om zeer goed voorbereid, en gewapend met het beste gereedschap, zo’n belangrijk traject in te gaan. Maar welk “gereedschap” is voor de MBI dan zo cruciaal?

 

8 gereedschappen bij Management-Buy-In

gereedschappen bij management-buy-in

In dit zeer ingrijpende en emotionele proces, wat zomaar 1 tot 1,5 jaar kan duren (!) kan de kist van de aanstaande ondernemer (management-buy-in) worden gevuld met de volgende “gereedschappen”:

 

1) Een Plan

Een plan geeft je houvast en een richting en geeft ook andere betrokkenen aan dat er een serieuze intentie ligt. Het schrijven ervan maakt je bewust van jouw idealen, maar maakt je ook scherp op alle issues die in het overnameproces gaan spelen en welke richting jij uit denkt. Opmerkelijk is dat vele kandidaten zonder plan erg opportunistisch te werk gaan en zich hiermee in een vroeg stadium al buitenspel (kunnen) zetten.

 

2) Zelfkennis

Niet te onderschatten welke waarde hier aan wordt gehecht. Dit gaat verder dan een ‘CV over de schutting gooien’. Maak een scherpe analyse, eventueel ondersteund met een ondernemerstest of recent afgenomen assessment. Verkoop jezelf als een A-merk. Dit kan in een later stadium, als het bijv. bij een bank erom gaat spannen, cruciaal zijn voor het slagen van jouw missie.

 

3) Begeleidingsteam

Neem bij voorkeur een vertrouwde en deskundige adviseur in de armen. Deze kent het overnametraject als geen ander en begeleidt je door alle lastige fasen van het proces heen. Natuurlijk kan je overwegen het in je eentje te doen, maar dat is gezien de complexiteit af te raden. Stem taken en verantwoordelijkheden vooraf goed af.

 

 4) Koers bepalen en tijdspad

Houd jezelf goed voor ogen dat het overnameproces het meest ingrijpende en lastigste acquisitietraject is, wat je ooit zal meemaken. Neem hiervoor minstens 1 jaar de tijd. Formuleer een duidelijke koers en stem de wederzijdse rechten en plichten af met alle betrokkenen.

 

5) Financieel/ budgettering

Bepaal vooraf heel goed hoe je jouw geld wilt gaan besteden:

- De voorbereiding kost geld;

- De privé uitgaven voor dagelijks kosten gaan door zonder dat er geld binnen komt;

- Je wilt mogelijk een extra buffer achter de hand houden;

- Wat overblijft is beschikbaar voor een overname of participatie.

 

6) Focus

Maak jezelf vrij van werkzaamheden en bepaal goed hoe lang je dit kan/ wil volhouden. Allerlei interim opdrachten tussendoor belemmeren de voortgang ernstig. Wees zelf ook erg actief in de zoektocht en laat niet alles klakkeloos over aan een adviseur, blijf aan de bal. Spreek mensen, meng je in netwerken, houd het internet in de gaten en laat weten dat je een serieuze kandidaat bent.

 

7) Wed niet op één paard

Het is verleidelijk, als je bezig bent met een hele mooie interessante aankooppropositie en je verder voor alles afsluit. Niet doen, blijf open staan voor nieuwe proposities en blijf actief zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Het afbreukrisico in overnames blijft groot en zo behoed je jezelf voor teleurstellingen.

 

8) Kennis

Je kan niet van alles verstand hebben en daarom zijn er in het overnameproces diverse experts betrokken, die elk hun eigen expertise bezitten. Zij zullen naar eer en geweten hun adviezen geven. Echter, realiseer je dat er een verschil bestaat tussen commerciële kansen en financiële analyses. Een commerciële ondernemer zal meer op marktkansen georiënteerd zijn, terwijl een accountant de koele cijfers belicht. Neem alle adviezen ter harte en betrek waar wenselijk derden om jouw ideeën te spiegelen.

 

 Tot slot

Het gaat hier om het overnemen van een bedrijf, en is de meest ingrijpende transactie in iemands leven. Pak dit professioneel op en bereid je terdege voor. En met het juiste gereedschap is de kans op een succesvolle overname of participatie het grootst.
 

Verwante artikelen:

 
Categorie Financieel Advies