Het spreekt voor zich dat iedereen graag betrokken medewerkers wil. Dit betekent dat je je medewerkers betrekt bij beleidsontwikkelingen en het maken van belangrijke keuzes en beslissingen. Samen de strategie bepalen en de resultaten volgen, verbindt mensen, inspireert ze en stimuleert ze. Maar hoe doe je dat? Wat is de droom van jullie bedrijf? Bedenk samen hoe je daar komt, maak fouten, heb het erover en leer ervan. Zo ontstaan nieuwe ideeën en ambities, die leiden tot bedrijfsdoelstellingen die van iedereen zijn.
 
bedrijfsdoelstellingen

Bedrijfsdoelstellingen tot leven laten komen via dashboards

Veel leidinggevenden willen graag dat werknemers initiatiefrijk zijn en hun eigen rol pakken. Desondanks belemmeren ze dit vaak door de regie te strak te houden en tactische zetten vooral zelf te plaatsen. Vertrouw op medewerkers. Dashboards kunnen je helpen om bedrijfsgegevens voor iedereen helder en inzichtelijk te maken en op die manier doelstellingen tot leven te laten komen. Weten waarvoor je iets doet. Dit maakt het niet alleen makkelijker om mensen te betrekken, maar ook om jezelf gerust te stellen dat de pijlers voor belangrijke keuzes en beslissingen goed gefundeerd zijn. Je vult de dashboards met prestatie indicatoren. Doelen die een verhaal vertellen en met vereende krachten tot stand zijn gekomen. Doelen die iedereen kent.

Continue cyclus

Hoe bepaal je samen doelen? Door elkaar letterlijk om ideeën en feedback te vragen. Leer de medewerkers die invloed hebben op hun collega’s kennen en maak gebruik van hun aanstekelijke enthousiasme en ideeën. Wat willen we bereiken? Lukt dat tot nu toe? Wat kunnen we verbeteren? Bespreek het dagelijks, wekelijks of maandelijks, maar in ieder geval structureel. Dit maakt je dashboards in een continue cyclus steeds doelgerichter en houdt ze dynamisch en ambitieus. Vertrouw op mensen, laat ze zien dat hun werk invloed heeft en maak dat ze zich gewaardeerd voelen. Misschien doen ze andere dingen dan het management in gedachten had, maar dit kan zomaar verrassende resultaten opleveren. Resultaten die direct zichtbaar zijn en die je kunt managen.

Kapitaal aan kennis en ervaring

Nog zo’n geliefd en gehaat kantoorwoord is eigenaarschap. Dit creëer je door medewerkers hun visie en mening te laten geven over belangrijke keuzes voor het bedrijf. En hier natuurlijk ook echt iets mee te doen. De mensen die in het veld werken, hebben een kapitaal in handen als het gaat om kennis en ervaring rondom de uitvoering van beleid. Zij hebben ambities, willen dingen makkelijker maken en verbeteren. Het werk leuker maken. Bovendien willen zij net als jij graag concreet zien hoe zij bijdragen aan het behalen van resultaten. Betrokken en gemotiveerde medewerkers doen meer hun best en hebben meer positieve aandacht voor hun klanten, cliënten of patiënten.

Samen de touwtjes in handen

Een dashboard is een simpel controlepaneel dat doelen en prestatie indicatoren inzichtelijk maakt en aan de hand van slechts een paar cijfers laat zien hoe het bedrijf draait. Zo kun je elkaar aanspreken op resultaat, bijsturen waar nodig en samen de touwtjes in handen houden. Het geeft je realtime en in één oogopslag duidelijkheid over prestaties. Laat een team een bijzonder resultaat zien, dan staat het direct te stralen in het zonnetje. Het geeft voldoening als je de gevolgen van je inspanningen terugziet. Bovendien werken dashboards als een schakel. Als iedereen toegang heeft tot relevante data, bevordert dit de onderlinge samenwerking. Doelstellingen zijn van iedereen. En dat geldt dus ook voor de resultaten!

 
Categorie Financieel Advies