Hoe maak je een vliegende start?

Wil je je ontwikkelen en je ambities echt waar maken, dan kun je niet zonder daadkrachtige doelstellingen. Dus geen ‘het zou mooi zijn als...’. We hebben het niet over goede voornemens, maar over de toekomst van jouw bedrijf.  Resultaatgericht en slimmer werken, doe je met SMARTI doelstellingen. Ze vormen dé weg om met je bedrijf vooruit te komen. SMARTI doelen omvatten de droom van je organisatie en de roadmap voor jou en je team om deze te realiseren. Ze leiden tot focus. Volg het pad en maak ook een vliegende start. Van idee naar actie.
 
SMARTI doelen

Specifiek

Is de doelstelling eenduidig? De W-vragen wie, wat, waar, waarom en wanneer helpen je om concreet onder woorden te brengen wat je wil bereiken. Sluit algemeenheden uit, er mag niets vaag aan zijn. Termen als meer, beter of sneller zijn strikt verboden. Ik wil mijn omzet met x% verhogen, is het soort harde doelstelling die we zoeken. Daar kun je niet omheen.

Meetbaar

Hoe is te meten of het doel is bereikt? Het resultaat van je doel moet zichtbaar zijn. Denk in percentages, getallen en concrete marges. Past dit niet bij het doel, dan kun je ook de oude en de nieuwe situatie beschrijven. Het gaat erom dat je kan toetsen of het doel is bereikt en dat dit ook zinvol is.

Acceptabel

Is het doel acceptabel voor alle betrokkenen? Is het haalbaar? Zou je het nu al willen hebben bereikt? Je moet je van doelen altijd afvragen of ze binnen je controle liggen en of je ze aankan. Wil en kan iedereen het echt, op alle fronten? Hier gaat het om samenwerken. Is iedereen het ermee eens? Commitment is essentieel om je doel aan het einde te kunnen afvinken.

Realistisch

Is het doel haalbaar? Is het realistisch en verantwoord? Het gaat erom of het doel te verwezenlijken is binnen de gestelde tijd. Is het daadwerkelijk een uitvoerbaar plan? Denk er even goed over na, want er is niets zo frustrerend als een te hoge lat waar je nooit overheen kan komen. Maak een doel niet te groot, maar behapbaar met waar nodig tussenstappen of subdoelen.

Tijdgebonden

Wanneer moet het doel zijn bereikt? Geef het doel een kop en een staart, een start- en een einddatum. Denk hierbij in de positieve zin, in woorden van verbetering. Het gaat erom dat je aangeeft waar je naar toe wilt, niet om wat je niet wilt. De tijdsfactor zorgt ervoor dat je kunt monitoren of je op schema ligt.

Inspirerend

Geeft het collega’s voldoende inspiratie om aan de slag te gaan? Worden jullie er blij van? Draagt het ergens toe bij? Hier bepaal je samen of je ervoor wilt gaan. Hoe groter de motivatie, hoe groter de kans op succes. Is dit nog niet zo? Kijk dan of je iets kan toevoegen waardoor die magische fonkel wel in jullie ogen komt. Jullie moeten er allemaal van gaan stralen.