Je dashboard inrichten

In één oogopslag zicht krijgen op prestaties en waar je actie moet ondernemen? Een dashboard geeft je een altijd up-to-date overzicht van de vorderingen als het gaat om het realiseren van je bedrijfsdoelstellingen. Als het dashboard tenminste slim is ingericht. Want een dashboard kan ook een onbegrijpelijke kluwen van onbegrijpelijke data zijn. Wij geven je 3 tips om je dashboard slim in te richten!

1. Gebruik de juiste bouwstenen per gebruikersgroep

Doeltreffende dashboards richten zich op de kerntaken van een specifieke gebruikersgroep. Daarbij kun je voor meerdere groepen dashboards ontwikkelen, zolang ze maar consistent zijn en in dezelfde taal met elkaar communiceren. Zo hou je altijd het totaaloverzicht. Wat heeft je medewerker nodig om te weten of hij op de goede weg zit? Welke waarden of targets laten hem zien hoe de prestaties zich verhouden tot de doelstellingen? Het is ontzettend belangrijk om van tevoren goed na te denken over de bouwstenen per gebruikersgroep, die samen leiden tot het waarmaken van je dromen. Dit geheel is het verhaal van je organisatie en vormt de basis van je besturingspaneel. En alleen met die inrichting, leidt het je de weg. Het dashboard moet je visie, missie en meerjarenstrategie weerspiegelen in ambitieuze, maar realistische stappen.

2. Maak het visueel zo aantrekkelijk mogelijk

key performance indicator, KPI's, apeldoornJe dashboard heeft als doel om je snel en makkelijk te laten zien hoe je presteert. Je KPI’s of Kritieke Prestatie Indicatoren moeten dan ook in één oogopslag zijn af te lezen. Ze moeten van het scherm afspatten. Het gemak van het kunnen ontdekken van informatie, hangt af van de manier waarop het gepresenteerd wordt. Goed visualiseren, zit hem niet alleen in het gebruiken van de juiste grafieken, tabellen en meters, maar ook in het gebruiken van de juiste kleuren. Hoe irritant kan het zijn als de kleuren zoveel op elkaar lijken dat je het verschil niet goed ziet. Maak de prestaties zo duidelijk als een stoplicht. Daarnaast geldt: hoe minder elementen, hoe duidelijker je dashboard. Prioriteren dus. Wat is de kern van je bestaan, waar gaat het nu echt om? En zorg voor goede titels, labels en aanduidingen, zodat je weet waar je naar kijkt. Maak alles zo concreet mogelijk, niets mag voor meerdere interpretaties vatbaar zijn.

3. Verbind mensen en maak presteren leuk

Het leuke en motiverende van een dashboard is dat het een vriendschappelijke competitie tussen collega’s kan creëren. Zo kun je op je dashboard medewerkers of teams laten uitlichten, die een mooie prestatie hebben geleverd. Wie vindt het nou niet leuk om in het zonnetje te staan, omdat hij zijn werk goed heeft gedaan? Erkenning is een belangrijke drijfveer om jezelf steeds te willen blijven ontwikkelen. Het dashboard actualiseert zichzelf continu, zodat je je collega’s real time op de hoogte kan houden van overwinningen of gehaalde deadlines. Wil je de druk juist een beetje op de ketel zetten, omdat je je deadline niet dreigt te halen? Dan kun je ook een aftelmeter laten zien. Een dashboard mag voor gezonde bedrijvigheid zorgen binnen je bedrijf. Zo blijf je altijd met elkaar in beweging.

Schakel een expert in!

Veel ondernemingen vinden het lastig om een KPI dashboard op te stellen. Met onze aanpak Inzicht, Actie, Resultaat ondersteunt QOALZ organisaties om effectieve KPI's op te stellen en deze te verwerken tot een online dashboard. Neem direct contact met ons op!

PS volg ons ook op LinkedIn!