Gratis E-Book: Juridische aspecten van personenvennootschappen

Volgens het centraal bureau voor de statistiek zijn er in Nederland 1.203.000 bedrijven die gedreven worden door een of meer natuurlijke personen oftewel personenvennootschappen tegen 378.000 bedrijven die gedreven worden door een rechtspersoon.

Dit e-book behandeld de juridische aspecten van personenvennootschappen. Te denken valt aan een eenmanszaak, een vennootschap onder firma, een (openbare of stille) maatschap en aan de commanditaire vennootschap. Dit e-book behandelt derhalve niet de bv en daarmee vergelijkbare rechtspersonen.

Voorbeelden

Het komt met enige regelmaat voor dat ondernemers nauw willen gaan samenwerken met andere ondernemers. Bijvoorbeeld 2 broers met ieder hun eigen timmerbedrijf willen samen een nieuw timmerbedrijf beginnen en richten op: Timmerbedrijf Gebr. Hamer VOF. Beoefenaars van een beroep kunnen samen een maatschap aangaan. Kinderen en ouders kunnen met een personenvennootschap uitstekend een samenwerkingsverband aangaan. Ook een kind met de bv van de ouder. Er is heel veel mogelijk.

Bij het opzetten van een dergelijk samenwerkingsverband komt wel het een en ander kijken op fiscaal en juridisch gebied. In dit e-book leest u wat dat is, hoe u de samenwerking vorm geeft en hoe u belastingheffing voorkomt.

Als u gratis het e-book “Juridische aspecten van personenvennootschappen” download en doorneemt, en u een samenwerkingsverband overweegt, neem dan contact op via het telefoonnummer op de laatste pagina van het e-book.

Nadat u hiernaast uw gegevens heeft ingevoerd en op de download knop heeft gedrukt, kunt u het e-book vervolgens gratis downloaden. Daarmee gaat u tevens akkoord met het gebruik van uw gegevens door Multiraedt en herstructureringsspecialist Marc Couteaux, zodat zij u eventueel kunnen benaderen met relevante informatie en/of aanbiedingen.

Privacyverklaring:
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Uw gegevens worden derhalve onder geen beding aan derden ter beschikking gesteld. U kunt bovendien te allen tijde middels de unsubscribe button het gebruik van uw gegevens stopzetten.

  Categorie Financieel Advies
© Multiraedt 2018