Lean en Six Sigma zijn ontstaan in de massaproductie waar de nadruk op machines en materialen lag. Nu zijn de meeste managers tot het besef gekomen dat de grootste uitdaging ligt bij de kwesties rondom mensen.

Lean - Six Sigma
Deze samengestelde term duidt op het twee methodieken voor optimalisatie. Six Sigma heeft zijn roots in Amerika, bij Motorola in 1986. Het streeft naar een zeer kleine uitval in een massaproductie proces.

Aan de andere kant van de oceaan werd Lean manufacturing verder uitgebouwd en wordt als een Japans systeem gezien, maar is gestoeld op de ideeën van Henri Ford en W. Edward Deming.

Toen de Japanse industrie na de Tweede Wereldoorlog opkwam stond het niet goed bekend om zijn kwaliteit. Door de Lean methode ging de kwaliteit omhoog en de productie kosten omlaag.

Six Sigma
Sigma is een term uit de statistiek en duidt op de variatie. De Six Sigma methode streeft naar een zeer kleine uitval in het productie proces. Van de miljoen producten, mogen er maar 3,4 defecten zijn.

Six Sigma is een methode om de processen dusdanig te verbeteren en oorzaken van fouten te elimineren, zodat de uitval gereduceerd word. Motorola heeft op een gegeven moment gesteld dat het doel voor alle productieprocessen is om ‘six sigma’ te halen.

Alle activiteiten tesamen die nodig waren om dat doel te halen kregen de bijnaam Six Sigma.

Lean en de drie Mu’s
In Lean zijn er drie hoofd categorieën, namelijk Muri, Mura en Muda. Muri staat voor oneffenheid in de vraag, Mura staat voor oneffenheid in het proces en Muda staat voor verspillingen.

In Lean wordt er onderscheid gemaakt tussen acht verschillende soorten verspillingen: defecten, overproductie, transport, wachten, opslag, bewegingen en verplaatsingen, meer doen dan nodig is, onbenutte creativiteit en capaciteit.

De naam Lean
De naam Lean komt van John Krafcik, die destijds als onderzoeker bij het MIT werkzaam was en het systeem bestudeerd had. Hij concludeerde dat je met dit systeem minder mensen, minder investeringen, minder tijd nodig had en minder defecte producten maakte.

Hij merkte op, dat je hiermee van alles minder nodig had, dus laten we het maar Lean noemen. Lean is op zijn beurt een verzameling van allerlei methoden, zoals Kaizen, Pull productie, Kanban, Just in time, 5s en nog een aantal anderen.

Grondbeginsel
Een van de grondleggers van het TPS, Toyota Productie systeem, is Taiichi Ohno en hij omschreef de methodiek als volgt :
"Het enige wat wij doen, is kijken naar de tijdslijn van het moment dat de klant een bestelling bij ons plaatst totdat wij het geld binnen krijgen".

Wij verkorten deze tijdslijn doordat we verspillingen zonder toegevoegde waarde verwijderen.

Mensen en de drie J’s
Inmiddels is over de hele wereld ervaring opgedaan met deze verbetermethodieken, maar de basis is niet veranderd.

Lean betekent mensen blijven betrekken in het proces en ze zodanig uit te rusten dat ze hun werk kunnen verbeteren en dat zij dit gevoel ook hebben.

Machines doen hun werk, maar het zijn de mensen die het proces efficiënter moeten maken. De productiemedewerkers vormen de sleutel tot het invoeren van Lean Six Sigma.

Bij de invoering is het juist de kunst om de mensen mee te krijgen. In beginsel zijn mensen niet geneigd om te veranderen. Hiervoor heeft Andy Liddle, een expert op het Lean Six Sigma vakgebied, drie essentiële succesfactoren geïdentificeerd :

  1. Juiste werk - Projecten moeten gericht zijn op de juiste problemen en overeenkomen met de bedrijfsdoelstelligen.
  2. Werk juist - Realiseer de projecten met competente mensen op een effectieve manier.
  3. Creëer de juiste omgeving - Zorg met leiderschap, waardering en stimulering van mensen dat de juiste dingen effectief worden uitgevoerd en voorkom terugval in het oude patroon.

Q x A = E
Alle ideeën en veranderingen moeten gemanaged worden. Hoe goed de ideeën ook zijn, de implementatie staat of valt bij de acceptatie ervan door de werkers. Eigenlijk de commitment van de mensen om te veranderen.

Georges Eckes, ook een Lean Six Sigma expert, vat dit samen in een formule : Q x A = E.

Q staat voor de technische kwaliteit van de oplossing. A staat voor de acceptatie van de verandering door de mensen. En de E staat voor de effectiviteit van de verandering in de praktijk.

De onmisbare schakels: Mensen
Een niet te onderschatten onderdeel van de verbeterprocessen zijn de mensen die het moeten doen. Techniek is techniek, maar zonder mensen heb je eigenlijk helemaal niets. In essentie gaat het bij de medewerkers om de twee C’s.

  • De ene C staat voor de Competenties en
  • de andere C staat voor de Commitment.

Manage deze twee C’s op een goede manier en de organisatie komt op een hoger plan.

 
Categorie Organisatie Advies