Disclaimer

De onderstaande tekst is van toepassing op alle webpaginas van Multiraedt. Het gebruik van deze webpaginas impliceert uw instemming met deze disclaimer.

  • Multiraedt zorgt voor regelmatige aanvulling en actualisering van de inhoud van de webpagina's. Ondanks deze zorgvuldige aandacht en inspanning blijft het desalniettemin mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
  • Er is geen voorafgaande verwittiging nodig door Multiraedt om naar eigen inzicht veranderingen aan te brengen in de webpagina's of webpaginas geheel te verwijderen. Multiraedt is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze eventuele veranderingen en/of verwijderingen.
  • Multiraedt stelt de inhoud van de webpagina's ter beschikking in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de correctheid en toepasbaarheid voor welk doel dan ook.
  • De commentaren op actuele gebeurtenissen, weergegeven in de blogsectie, zijn uitsluitend informatief bedoeld en vallen eveneens onder deze disclaimer.
  • Multiraedt is niet aansprakelijk voor eventuele schade die is of dreigt te worden toegebracht door het gebruik op enigerlei wijze van de webpagina's of wellicht samenhangt met de onmogelijkheid te webpagina's te kunnen consulteren.
  • Multiraedt is niet verantwoordelijk voor de inhoud van webpagina's en bestanden van derden, waarnaar middels links wordt verwezen. Het doorlinken houdt geen bekrachtiging van de inhoud van die bestanden en webpagina's.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina's of de inhoud daarvan kan een inbreuk op rechten welke voortvloeien uit intellectuele eigendom, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de ruimste zin van het woord opleveren. De gebruiker van de webpagina's is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de inhoud ervan.
  • Multiraedt behoudt zich het recht voor gebruikers van de webpagina's de toestemming tot het gebruik te ontzeggen. Dat geldt tevens voor de diensten die worden aangeboden.
  • Gebruikers van deze webpagina's zullen Multiraedt, diens medewerkers, handelspartner en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of samenhangend aan hun gebruik van de webpagina's, hun inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

© Mr. L.J.M. Bolle

© Multiraedt 2022