Acquisitieplan voor zakelijke dienstverleners

Ben jij op zoek naar een doordacht en duurzaam plan om klanten te werven? Zoek dan niet verder en maak gebruik van ons beproefde acquisitieplan voor zakelijke dienstverleners.

Wat is de doelstelling van ons acquisitieplan

De doelstelling is zoveel mogelijk contactmomenten te creëren met potentiële klanten tegen zo laag mogelijke kosten.

Wat houdt ons acquisitieplan in?

In gezamenlijk overleg wordt een compleet stappenplan opgesteld. Dat plan is gericht op de optimalisatie van je online vindbaarheid en maximalisatie van je conversiemogelijkheden. Het speciaal op jou afgestemde stappenplan bevat de volgende elementen:

acquisitieplan voor zakelijke dienstverleners

Ons acquisitieplan combineert onderdelen van ons dienstenpakket plus vele extra's

Stappen 4, 6, 7 en 8 vallen onder onze Publicatieservice en Blogcursus. Alle andere stappen zijn extra's die ons acquisitieplan compleet maken. Iedereen kan natuurlijk gebruik maken van deze afzonderlijke diensten. Wij hebben echter gemerkt dat er onder onze deelnemers veel behoefte bestaat aan een allesomvattend plan met uitgebreide begeleiding.

Speciaal aanbod: 35% korting op ons uitgebreide acquisitieplan

Ons aanbod is zo gestructureerd dat het perfect aansluit op onze ervaringen met succesvolle acquisitiestrategieën. Succes is namelijk afhankelijk van meerdere factoren:

  • Is de waardepropositie goed afgestemd op de gekozen doelgroep?
  • Bevat de boodschap in de blogs waardevolle informatie voor de lezers?
  • Wordt er rekening gehouden met hun zoekgedrag? Is de boodschap aantrekkelijk verpakt?
  • Is de blogfrequentie voldoende en consistent?
  • Worden de juiste distributiekanalen ingezet?
  • Worden er doelen gesteld en worden de resultaten gemeten?
  • Vindt er regelmatig een evaluatie plaats en wordt er desgewenst aangepast?

Bij ons acquisitieplan draait alles om maximale online zichtbaarheid en vindbaarheid. Cruciaal daarbij is een goed doordachte blogstrategie die zich uitstrekt over meerdere jaren.

Het zwaartepunt ervan ligt in het eerste jaar. In dat jaar wordt aan het acquisitieplan vorm gegeven.
Zo moeten er beslissingen worden genomen over waardeproposities, doelgroepen en de juiste profilering. Vervolgens zullen tijd en middelen moeten worden vrijgemaakt voor de intensieve blogactiviteiten.

In jaar 1 is de blogfrequentie het hoogst om snel een goede basis te vormen. Die frequentie kan in de volgende 2 jaar naar beneden worden bijgesteld. Dit betekent dat ook de maandlasten naar beneden gaan: van € 99 p/m in het eerste jaar, naar € 59 p/m in het tweede jaar en tenslotte naar € 38 p/m in het derde jaar.

acquisitieplan voor zakelijke dienstverleners

Ons aanbod is niet voor iedereen

Ons acquisitieplan is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Er zijn de afgelopen 10 jaar duizenden blogs door onze handen gegaan en daaruit hebben wij lering getrokken. Een planmatige aanpak is een voorwaarde voor succes. Dat geldt ook voor de blogfrequentie, zeker in het eerste jaar. Dat vergt echter veel inzet en discipline. Onze begeleiding zorgt ervoor dat je op koers blijft. Heb je zelf af en toe geen tijd, dan kun je ook op ons terugvallen door gebruik te maken van onze Blogservice.

De volhouders worden echter beloond. Zodra je namelijk met je blogs voldoende kritische massa hebt gecreëerd, ben je verzekerd van een constante stroom van relevante bezoekers. Conversie is dan slechts een kwestie van techniek! Vooral door de duurzaamheid van de resultaten onderscheidt deze aanpak zich zeer gunstig van alternatieven als netwerken en Google Ads.

Wil jij er vol voor gaan, meld je dan hieronder aan en maak gebruik van onze tijdelijke aanbieding.

Meld je hier aan!
© Multiraedt 2024