Kennis = besparen

Werkgevers zijn slecht op de hoogte van de wet- en regelgeving op het terrein van werkgeversrisico’s, rechten van medewerkers, ziekte en verzuim. Dit blijkt inmiddels uit meerdere onderzoeken welke begin dit jaar gepubliceerd werden.

Al geruime tijd ligt bij de overheid in haar regelgeving de nadruk op het privatiseren en daardoor neemt de werkgeversaansprakelijkheid steeds verder toe. Veel van deze zaken zijn onbekend bij het MKB. Terwijl een goede kennis van de materie veel kan opleveren bij verzuim en de risicobeheersing binnen de organisatie van een bedrijf zal bevorderen.

Voor de werkgeversaansprakelijkheid zijn er verzekeringstechnisch vaak prima oplossingen. Toch blijkt in de praktijk dat het vaak slecht geregeld is. Een aantal oorzaken is inmiddels helder, de voornaamste is onbekendheid: de ondernemer heeft eenvoudigweg niet in beeld welke risico’s er gelopen worden. Door de snel veranderde wetgeving is dit wel begrijpelijk, maar geen excuus. Een andere oorzaak is dat verondersteld wordt dat afdekking duur is, terwijl dit vaak reuze meevalt. Een goede inventarisatie van de risico's is hoe dan ook onontbeerlijk.

Regie bij verzuim levert geld op.

Welke werknemers vallen onder een bijzondere regelingen? Heeft u veel kort verzuim of juist veel langdurig verzuim? Heeft u inzicht in de kosten en welke subsidiemogelijkheden er zijn?

Werkgevers zijn verplicht om 2 jaar loon door te betalen bij ziekte. En daarna betaalt u nog een forse premie voor de werknemer in de WGA (=Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijke arbeidsgeschikten). Ook voor tijdelijke werknemers gaat deze regeling voor u gelden door nieuwe wetgeving.

Één van de belangrijkste kostenposten is het verzuim binnen een onderneming. Daarom is het van belang om duidelijkheid te hebben over de geldstromen met betrekking tot de sociale zekerheid van uw werknemers in het bedrijf. Het controleren van de betalingen aan het UWV en de belastingdienst kan, afhankelijk van de totale loonsom, soms wel meer dan € 100.000,- aan besparingen opleveren.

Voor werknemers die onder een subsidieregeling vallen is vaak sprake van een no-riskpolis. Dit houdt in het kort in dat u niet verantwoordelijk bent voor de loondoorbetaling bij ziekte, maar deze vergoed worden uit de ziektewet voor een periode van 5 jaar.

De veelheid en complexiteit van wettelijke regelingen en de in het geding zijnde financiële risico's maakt de inzet van een specialist al heel snel lonend.

 
Categorie Organisatie Advies