Hoe vaak heeft u het al gehoord? Organisatieveranderingen mislukken in 70% van de gevallen. Of, leidinggevenden hebben moeite sturing te geven aan veranderingen. Of medewerkers lijken altijd weerstand te hebben tegen veranderingen. En zo verder.

Positief veranderen

veranderingenOngeacht of de berichten feitelijk waar zijn of niet, persoonlijk heb ik genoeg van deze berichten en onderzoeken gezien. Want of het nu waar is of niet, echt relevant is het niet. Als we willen dat organisatieveranderingen succesvol worden en mensen er plezier aan kunnen beleven zullen we gezamenlijk moeten starten letterlijk een ander verhaal te vertellen over organisatieveranderingen.

Want de gedachte is de eerste stap in de creatie van een nieuwe realiteit. Zonder een positieve boodschap over organisatieveranderingen zullen de successen ervan uitblijven. Ik ervaar dat de negatieve aandacht voor organisatieveranderingen inmiddels een significante factor zijn geworden in het achterblijven van het succes van die veranderingen. Het vakgebied, ik beschouw mezelf als onderdeel daarvan, is inmiddels erg bekwaam geworden in het benoemen van het achterblijven van het succes. Het analyseren van de achterliggende factoren en wat gedaan kan worden om de pijn weg te nemen. Niet echt een krachtige, inspirerende positieve boodschap die een andere realiteit creëert. Het is en blijft gericht op de negatieve kant van de veranderingen.

Medewerkers en managers zijn bewust, dan wel onbewust vooringenomen over nieuwe veranderingen. Vooringenomen dat de verandering lastig en niet leuk zal zijn. In de praktijk zal het vervolgens blijken gemakkelijk bewijzen te vinden die dat beeld ondersteunen. Want, onbewust is de focus daarop. De aanpak is er bijvoorbeeld op gericht de pijn van de verandering te minimaliseren. Iedereen is druk bezig na te denken over hoe de weerstand weggenomen kan worden, of op welke wijze er gecommuniceerd moet worden om mensen maar betrokken te houden bij de verandering. Dat is geen positieve benadering van mensen en de verandering.

Deze grondhouding en sfeer rondom de verandering maakt het moeilijk succes te gaan behalen. Maar wanneer die grondhouding gekenmerkt wordt door vertrouwen en positieve energie is dat een positievere basis waar sneller positieve resultaten behaald mee worden. Een sfeer waarin medewerkers en managers uitkijken naar de mogelijkheden en de nieuwe toekomst die vormgegeven gaat worden.

Natuurlijke veranderaars.

De ironie is dat mensen en daarmee organisaties van nature uitermate succesvol veranderingen doorvoeren. Verandering is meer als een menselijke vaardigheid, het is namelijk de kern van de mens. Als er één zekerheid is in het bestaan van mensen is dat ze continue veranderingen ondergaan en doorvoeren. Dat doen we vaak onbewust en heel vaak erg goed. Ik ben nu anders als ik was voordat ik dit artikel schreef. Na iedere ademhaling ben ik anders. En nog meer letterlijk: iedere seconde dat ik leef worden er miljoenen cellen in mijn lichaam afgebroken en miljoenen nieuwe cellen aangemaakt. Gemakkelijk, vanzelfsprekend.

Maar we onderkennen onze kwaliteiten op dat gebied niet. Veel van onze activiteiten bestempelen we niet als verandering. We geven onszelf niet de credits voor het succesvol uitvoeren ervan. Denk aan ademen, melk uit de koelkast halen. Of in organisaties: het samenstellen van een product uit twee halffabricaten of het schrijven van een beleidsnotitie. Het zijn stuk voor stuk veranderingen die we succesvol weten uit te voeren.

Feitelijk is het runnen van een bedrijf een grote verzameling van veranderingen. De één is meer ad hoc, de ander meer van structurele aard. Maar het is duidelijk dat organisaties er erg succesvol in zijn.

Een nieuw mantra

Ik wil dan ook een lans breken onze overtuigingen over organisatieveranderingen bij te stellen. De overtuiging te hebben dat we heel succesvol veranderen en dat toe te passen in veranderprogramma’s. Ons brein opnieuw te programmeren en maar vaak genoeg tegen onszelf en onze collega’s uit te spreken hoe succesvol we zijn in die veranderingen.

Kortom ons brein programmeren met een nieuwe realiteit en overtuiging over organisatieveranderingen. Een nieuw mantra: organisatieveranderingen zijn onze kern, zijn gemakkelijk en zijn erg leuk om door te voeren. Want ik heb de mogelijkheid mijn toekomst ermee vorm te geven. Persoonlijk te groeien, te ontwikkelen en mijn organisatie als gevolg daarvan. En dat geeft energie, ik neem het heft in handen!

De creatie van een nieuwe toekomst begint met het vertellen van een ander verhaal over die toekomst.

 
Categorie Organisatie Advies