Er wordt al jaren gesproken over de grijze golf van MKB-ers in Nederland; de Baby- Boomers.

overnameDuizenden 60 plus ondernemers zouden tussen nu en vijf jaar willen stoppen; ze willen hun bedrijf verkopen.  Eerlijk gezegd: het is nog geen nummertjes trekken….

"NU EVEN NIET"

Veel ondernemers  willen hun onderneming verkopen, maar beseffen ook dat de opbrengst van het bedrijf voldoende moet zijn voor verder levensonderhoud,  en wel liefst op het niveau dat we gewend zijn. Vergelijk het met de woningmarkt van vandaag: er zijn veel geïnteresseerden;  het is een kopersmarkt. Dat de prijzen zijn gedaald is fijn voor de koper maar niet voor de verkoper. Vaak is de opbrengst niet voldoende voor de aflossing van de hypotheek. En dan hebben we nog de banken, die financieren ook een stuk moeilijker. En wat doen veel huizenbezitters:  “we blijven zitten”.

En wat zegt de ondernemer tegenwoordig vaker dan ons lief is: “Nu even niet”. De verkoopprijs van het bedrijf is immers lager dan de ondernemer altijd dacht.

STRATEGISCH ADVIES

In het advies bij een voorgenomen bedrijfsoverdracht  kijk ik verder dan alleen de huidige opbrengst van de onderneming. Naast de bedrijfswaardering  dient het te verkopen bedrijf geanalyseerd te worden voor een optimaal bedrijfsovername advies. Het komt tegenwoordig voor dat we de ondernemer adviseren nog een aantal jaren door te werken, de management fee te verdienen en zo toch tot de nagestreefde opbrengst van de onderneming te komen.

Is het hier dan mee gedaan en maken we in de agenda een terugbelafspraak voor over drie jaar?
Nee, want in die drie jaar kan veel gedaan worden, namelijk het verkoopklaar maken van de onderneming. Hierbij behoren reguliere gesprekken, analyses  en (gratis) updates van de waarde van het bedrijf. Een goed strategisch bedrijfsadvies behelst een bredere kijk op zaken, voor nu en morgen!

OPTIMALE BEDRIJFSSTRUCTUUR

Hierbij valt te denken aan het opzetten van een optimale  bedrijfsstructuur in verband met fiscale consequenties  bij de nagestreefde bedrijfsoverdracht en om de verkoop van het bedrijf  te vereenvoudigen.
Om de verkoop van de onderneming te vereenvoudigen dient u de risico’s voor de kopende partij zo laag mogelijk te krijgen, zoals een "lichte" balans, weinig verplichtingen, kostenstructuur.  En denk bijvoorbeeld eens aan uw eigen rol: hoe afhankelijk is de onderneming van u?  Maak de exploitatie van het bedrijf  onafhankelijk van uzelf, dat geeft de koper een easy start. En welke investeringen zijn noodzakelijk, hoe is de spreiding van uw klantenbestand? Verkoopklaar maken van het bedrijf vereist een bedrijfskundige aanpak, heeft u die kennis in huis? Over het algemeen geldt: hoe eerder dit proces in gang wordt gezet, hoe groter de mogelijkheden om het bedrijf verkoopklaar  te hebben als het zover is! Daar kunnen we de "nu even niet mijn bedrijf verkopen" periode  uitstekend voor benutten!

BEDRIJFSWAARDERING

In mijn aanpak hanteer ik een uitgebreide checklist waarbij alle processen van uw bomen en relevante verbeteracties worden voorgesteld. Dit meten we door bij aanvang een bedrijfswaardering te maken, de zogenaamde “nul”-meting. De verbeteringen meten we door periodiek op latere momenten weer een update van de bedrijfswaardering te maken. En dat behelst meer dan alleen cijferwerk!

BEDRIJF VERKOPEN JA OF NEE?

De vraag "wil ik mijn bedrijf verkopen ja of nee, vandaag of morgen" wordt uiteraard door u als de huidige ondernemer genomen; strategisch advies en periodieke waardering van het bedrijf helpt de ondernemer een verstandige beslissing op een verstandig moment te nemen.
pleun.jpg

Pleun Bakker: Google auteur

 
Categorie Financieel Advies