Stel: u of uw partner wordt hulpbehoevend en daardoor vindt u dat er aanpassingen noodzakelijk zijn voor uw woning. U wilt deze aanpassingen aftrekken van de inkomstenbelasting. De kans is aanwezig dat de inspecteur deze aftrekpost niet toelaat. Wat zijn de fiscale valkuilen?

Fiscale valkuil #1

U heeft vanwege de slechte gezondheid van u of uw partner een aanvang gemaakt met een verbouwing van de woning. De inspecteur heeft de aanpassingskosten niet in aftrek toegestaan, omdat u geen medische verklaring voorafgaand aan de bouw had aangevraagd bij de huisarts of specialist.

Fiscale valkuil #2

De achteraf opgestelde verklaring van de huisarts, waarin wordt bevestigd dat er sprake is van functiebeperkingen waarvoor aanpassingen aan de woning noodzakelijk waren, voldoet niet aan de eisen van de inspecteur. U laat het er niet bij zitten en gaat in hoger beroep bij het Gerechtshof.

Fiscale valkuil #3

De Rechtbank heeft de aftrek wel toegestaan, maar de inspecteur is tegen de uitspraak van de Rechtbank in hoger beroep gegaan. De inspecteur stelt dat de kosten niet op u hadden hoeven drukken, aangezien u een aanvraag met een medische verklaring had kunnen indienen bij de gemeente op grond van de destijds geldende Wet voorzieningen gehandicapten. U heeft de betreffende vergoeding niet bij de gemeente aangevraagd.  Hier wringt wederom de schoen.

Indien u van plan bent op medische gronden aanpassingen in uw woning te laten verrichten, dan zijn deze kosten pas aftrekbaar als u hiervoor geen vergoeding kunt ontvangen van bijvoorbeeld de gemeente.

Bovenstaande is een voorbeeld waarbij het raadzaam is vooraf contact op te nemen met een kundig belastingadviseur.

 
Categorie Financieel Advies