Ik wil mijn bedrijf verkopen!

waarde bedrijfElke ondernemer krijgt er mee te maken. Vroeg of laat. Het verkopen van het bedrijf waar u jarenlang keihard voor hebt gewerkt. U was meer op het bedrijf dan thuis. Naast de emotionele aspecten van een bedrijfsovername zijn er natuurlijk de financiële, fiscale en juridische factoren. En heel veel vragen; de meest gestelde vraag is:

Wat is de waarde van mijn bedrijf?

Aangezien het wachten op een gek geen zinnige strategie is, zal in de praktijk de optimaal te verwachten transactiesom onderbouwd worden door een deskundige die vanwege zijn specifieke kennis en ervaring in staat is de technische waarde te relateren aan de bedrijvenmarkt. Naast de financiële gegevens zijn de bijzonderheden van uw bedrijf, van de markt, de economie, de concurrentie, trends en nog veel meer van essentieel belang bij het vervaardigen van een bedrijfswaardering waar zowel de verkoper als de koper van het bedrijf, en de financier, zinvol mee verder kunnen. Zodat de voorgenomen bedrijfsoverdracht gerealiseerd kan worden voor een goede prijs en onder optimale condities.

Bij een bedrijfsoverdracht wilt u er het beste eruit halen;

U verkoopt uw bedrijf maar één keer !

De inhoudelijke waarde van een betrouwbare bedrijfswaardering in de voorbereidingsfase is dat je hiermee een indicatie in handen krijgt van de koopsom die je onderneming bij verkoop kan opleveren. Bij de bedrijfswaardering wordt je bedrijf financieel geanalyseerd en worden waardebepalende cijfers, factoren en prognoses begrijpelijk voor alle partijen in kaart gebracht.

Hierbij hoort ook het “normaliseren” van bepaalde balansposten en / of posten in de resultatenrekening. De accountant heeft maximaal afgeschreven op bedrijfsmiddelen om u belasting te besparen. De handelswaarde van de activa is vaak hoger. Of u hebt incidenteel kosten gemaakt die zijn afgetrokken van uw fiscaal bedrijfsresultaat; wij tellen een dergelijke uitzonderlijke post weer bij uw winst. Zo stijgt de goodwill, en dus de waarde van uw bedrijf. Tot de taken van uw bedrijfsovername adviseur behoort het zichtbaar maken van dergelijke bijzonderheden die van behoorlijke invloed kunnen zijno p de waarde van de onderneming.

Het maken van een bedrijfswaardering is niet een exacte wetenschap. De specifieke bijzonderheden van uw onderneming in de MKB-mark laten zich niet via een rekensommetje in geld uitdrukken.

Redelijke Marktwaarde

De valuator (de “bedrijfswaardeerder”) dient met zijn kennis, ervaring en marktgevoel tot een waardering te komen die enerzijds is gebaseerd op de financiële rapportage van uw accountant en uw prognoses, gecombineerd met bovengenoemde specifieke bijzonderheden. Daarbij wordt ook gekeken naar de strategische waarde en synergievoordelen voor een strategische koper.

Hij berekent een Redelijke Marktwaarde van uw onderneming en zal als het goed is daarbij ook terdege rekening houden met de terugverdiencapaciteit van de koper. De koper zal zijn investering, het geleende kapitaal en rentes binnen een redelijke periode vanuit de aangekochte onderneming willen terugverdienen. Zou die periode te lang zijn, zeg langer dan 5 jaar, dan is het aan te kopen bedrijf minder interessant voor de potentiële koper. (Om maar niet van de bank te spreken)

Vraag en Aanbod

De berekende bedrijfswaarde en de feitelijke transactiesom hoeven niet gelijk te zijn. Als verkopende ondernemer beslist u natuurlijk zelf of u akkoord bent met een bepaalde prijs en de condities van de transactie.

Het blijft een zaak van vraag en aanbod.
pleun.jpg
 

 

 

Pleun Bakker: Google auteur

 
Categorie Financieel Advies