Dat onze maatschappij niet op alle fronten even tolerant is blijkt uit de onverbiddelijke houding van de belastingdienst. Dat ondervond onlangs een accountant die bij het doorgeven van wijzigingen op de aangifte omzetbelasting zijn taak iets te licht opvatte. Hij nam de omzetbelasting, die is begrepen in oninbare vorderingen, gemakshalve als voorbelasting in aftrek op de aangifte omzetbelasting. De inspecteur was het er niet mee eens en legde een naheffingsaanslag alsmede een boete op. Wat speelde er?

Een accountant heeft in 2008 de voorbelasting verhoogd met de omzetbelasting welke hij in rekening had gebracht bij zijn opdrachtgevers. Volgens de accountant waren deze vorderingen namelijk oninbaar en heeft hij de door hem niet ontvangen omzetbelasting als voorbelasting in aftrek genomen. Dat strookte niet met de opvattingen van de belastinginspecteur en er volgde een naheffingsaanslag en boete. Uiteindelijk komt het een zaak voor de Rechtbank en later in hoger beroep bij Gerechtshof Amsterdam (JN: BZ7222, Gerechtshof Amsterdam , 12/00096).

Volgens Hof Amsterdam had de accountant de omzetbelasting van de volgens hem oninbare vorderingen door moeten geven in rubriek 6b van de aangifte omzetbelasting. Dit heeft hij verzuimd. De conclusie van Hof Amsterdam is het de accountant niet vrijstond een bedrag aan omzetbelasting ter zake van  dubieuze debiteuren in mindering te brengen. De inspecteur heeft die belasting dan ook terecht nageheven.  Inmiddels is de procedure voor het doorgeven van correctie op een suppletie aangepast maar dit betekent niet, dat u correcties niet op de juiste wijze behoort door te geven.

Hebt u over de afgelopen 5 jaar te veel of te weinig btw aangegeven? Dan bent u verplicht dit te melden aan de Belastingdienst. Vanaf 1 april moet u deze btw-correcties aangeven met een verplicht gesteld suppletieformulier. U kunt dit formulier vinden in het beveiligde gedeelte van de internetsite, of hier downloaden.

Kleine correcties

Om uw administratieve lasten te beperken, mag u kleine btw-correcties – dat wil zeggen tot per saldo 1000 euro (te betalen of terug te ontvangen) – ook verwerken in uw eerstvolgende aangifte omzetbelasting.

 Let op: verwerk hierbij wel de correcties in de juiste rubrieken van de aangifte. Bij correctie in de reguliere aangifte ontvangt u geen naheffingsaanslag of afzonderlijke teruggaaf beschikking voor de correctie.

 
Categorie Financieel Advies