FUSIES & OVERNAMES, JOINT VENTURES

Als adviseur bij Fusies en Overnames worden wij regelmatig benaderd door ondernemers die een strategische samenwerking overwegen. Dat leidt niet altijd tot een fusie maar het kan wel tot een vruchtbare samenwerking (joint venture) leiden. Zo kan een machinefabriek ruimte over hebben en onderdelen maken voor een collega in  de metaalbewerking, zo kan een IT-Software bedrijf de klanten gaan beleveren van een ICT-Hardware onderneming, zo kan een precison engineering een essentiële aanvulling geven voor een producent van medische apparatuur in India enz. enz.

GOUDEN EI OF WINDEI?18369956_s

Soms liggen de gouden en windeieren in het zelfde mandje en vereist het onderscheidend vermogen van partijen en hun bedrijfsadviseurs een goede keus te maken.

Een fusie (of een strategische bedrijfsovername) kan een goed middel zijn om door te schakelen naar een nieuwe dimensie voor uw bedrijf.

Bij een fusie of bedrijfsovername dienen we voortdurend op onze hoede te zijn: kiezen we het gouden ei en geen windei?

Natuurlijk bent u deskundig in uw bedrijfsgebied, en als ondernemer hebt u ervaring en inzicht in uw branche. En ziet u de mogelijkheden in een eventuele joint venture met een potentiele zakenpartner.

 

VOORBEELDEN VAN FUSIES en STRATEGISCHE OVERNAMES

Installatiebedrijf GaWaLo + E-installateur

Allround installatiebedrijf + Installatiebureau in koeltechniek

Aannemersbedrijf + Installatie-productiedrijf

Groothandel + Productiebedrijf

Productiebedrijf + Machinefabriek

Machinefabriek + Engineering

Engineering + Patenthouder

Patenthouder + Productiebedrijf

Aannemersbedrijf + Timmerbedrijf

Automotive + Groothandel

ICT + IT

En zo kunnen we werkelijk eindeloos doorgaan; er zijn zo veel combinaties mogelijk!

 

F&O

Volgens BusinessPartners kan F&O juist in moeilijke economische tijden de katalysator zijn voor groei en handhaving van je MKB-bedrijf in de markt. Stilstand is achteruitgang.

Met name de huidige, historische, elementaire veranderingen, in aanmerking nemende die hard ingrijpen in de economische verhoudingen en aanzienlijke verschuivingen veroorzaken in lokale, nationale, micro en macro economie.

Het vereist realiteitszin van de MKB-ondernemer de veranderde situatie en de gevolgen voor zijn onderneming onder ogen te zien.

Groeislag

Via de strategische aankoop van een bedrijf kun je een substantiële groeislag maken. U verwacht synergie van de joint venture. Vanzelfsprekend dient de  bedrijfsovername verantwoord te zijn; hierbij is een bedrijfswaardering en –analyse van een ervaren en kundig bedrijfsovernameadviseur die de MKB markt kent een must. Die waardering en analyse moeten aansluiten bij uw eigen onderneming, en zichtbaar maken wat de voorgenomen bedrijfsovername oplevert in de komende jaren.

Een factor bij de aankoop van een bedrijf is de financiering. U weet dat de bank moeilijk financiert. Ook hier kan een ervaren en kundig bedrijfsovername adviseur, met name creatief in de specifieke situatie, en beschikkend over relevante nationale en internationale netwerken, bepalend zijn voor het al dan niet doorgaan van uw voorgenomen aankoop van de onderneming.

 

Synergie geeft meer rentabiliteit

Het doel van een fusie of joint venture is het verbeteren van de performance voor beide ondernemingen. Met name in de huidige economische periode willen partijen synergie bereiken door het combineren van bijvoorbeeld productie, diensten, labour force, logistiek, algemene kosten.  Men zoekt verbetering van rentabiliteit door integratie, expansie, vergroting marktaandeel. Voordeel bij een fusie of joint venture is dat bedrijfsfinanciering meestal van minder belang is bij de realisatie van de transactie. Bedrijfswaardering en analyse van de fuserende ondernemingen moet in de onderhandelingen leiden tot een akkoord tussen partijen m.b.t. de waarde van het bedrijf dat wordt ingebracht. Bij de fusie zullen de bedrijfsprocessen geanalyseerd worden en bezien of en hoe deze naast elkaar of geïntegreerd doorgevoerd zullen worden. Ook de bestuurders, management en medewerkers zullen gewogen en geplaatst worden; dit is een delicaat keuzeproces dat niet zelden zonder pijn verloopt. Ondanks de rationele overwegingen en goede bedoeling om te fuseren blijkt dat veel fusies niet tot beoogde resultaat leiden.

Wellicht dat het huidige economisch klimaat ondernemers tot rendabele fusies en joint ventures brengt die via synergie de gewenste betere bedrijfsresultaten oplevert.

Een nationaal en internationaal gepositioneerde bedrijfsadviseur beschikt over een omvangrijke database en de netwerken om 1+1=3 mogelijk te maken.

 

Pleun Bakker: Google auteur

 
Categorie Financieel Advies