In deze tijd zijn er veel ondernemers die enorm goed bezig zijn met maatschappelijk ondernemen. Helaas hangt hier, zoals zo vaak een prijskaartje aan.
Steeds meer wordt er gekozen voor:

 • groene stroom;
 • gebruikt men papier met het FSC keurmerk;
 • hybride auto’s of zelfs volledig elektrische auto’s;
 • bewust gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Al met al keuzes die extra kosten met zich mee brengen.  Maar groen denken en doen kan ook iets opleveren….

Ben u bekend met deze fiscale voordelen?

 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) 

  Investeert u dit jaar meer dan € 2.300 en minder dan € 306.931 in bedrijfsmiddelen? (zeer zuinige en elektrische auto's vallen onder de KIA).
  U komt dan naar alle waarschijnlijkheid in aanmerking voor de KIA. Deze bedraagt:

   Meer dan maar niet meer dan bedraagt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
   -  € 2.300  0
   € 2.300   55.248  28% van het investeringsbedrag
   55.248   102.311  € 15.470
   102.311  306.931  € 15.470 verminderd met 7,56% van het gedeelte van het investeringsbedrag dat de € 102.311 te boven gaat
   306.931  -  -
 • Energie-investeringsaftrek (EIA)

  Investeert u in nieuwe energiezuinige bedrijfsmiddelen die voorkomen op de energielijst 2013, dan bestaat de kans dat u recht heeft op de EIA.  De EIA bedraagt 41,5% over uw investeringen in 2013. Ook hier zijn weer een min - max bedragen van toepassing. U behoort meer dan € 2.300 en minder dan € 118M te investeren om in aanmerking te komen voor de EIA.   U heeft vast al begrepen dat als uw investering maximaal € 306.931 bedraagt, u ook recht heeft op de KIA.

 • Milieu-investeringsafrek (MIA)

  Investeert u in nieuwe energiezuinige bedrijfsmiddelen die voorkomen op de milieulijst 2013, dan bestaat de kans dat u recht heeft op de MIA. Afhankelijk van de categorie ,  bedraagt  de MIA respectievelijk  36, 37 of 13,5% over bedragen tussen € 2.300 en € 25M. Het leuke in deze is, dat u de verschillende aftrekposten samen kunt toepassen. Er is een uitzondering: MIA en EIA gaan niet samen. Het is dus of de EIA of de MIA.

 • Vamil

  De Vamil staat voor willekeurig afschrijven milieu-investeringen. U mag maximaal 75% van de investering als afschrijvingskosten boeken. De bedrijfsmiddelen waarop de Vamil van toepassing is, ziet op wederom op de Milieu -lijst.  (code A,B,C, of F).

Zo wordt "groen" investeren wel erg voordelig.    Wilt u niet investeren maar wel fiscaal voordeel?

Kies dan bewust voor de fiets als vervoermiddel.  U reist zo bijna klimaatneutraal én het kan u geld opleveren. Hoe?

U kunt uw zakelijke kilometer a € 0,19 per kilometer declareren. De slimme rekenaars hebben al gauw uitgerekend dat u nu geld “verdient”.  Het milieu is er ook enorm mee gebaat. Een win-win situatie wat mij betreft. Ik wens u dan ook vele groene kilometers toe.

 
Categorie Financieel Advies