Ziekteverzuim zorgt voor vele hoofdbrekensziekteverzuim
Ziekteverzuim is een lastige en complexe materie. Een medewerker meldt zich ziek en dan? Wat mag wel en wat zijn de mogelijkheden? Als werkgever heeft u rechten en plichten, maar uw werknemer ook. De meeste werkgevers hebben de neiging om alles hiervoor zoveel mogelijk uit te besteden. De loonsanctie na de eerste 104 weken loondoor betaling bij ziekteverzuim komt altijd voor rekening van de werkgever. Het is in elk geval wijs om de hoofdlijnen goed te regelen. Natuurlijk blijft een deel wel goed uit te besteden en voor een deel bent u dit zelfs verplicht voor de wet verbetering poortwachter.

Goede afspraken zijn essentieel

  • Met het personeel
    Het grootste gedeelte van het ziekteverzuim is binnen 1 tot 4 weken weer sterk afgenomen. Dat is zo'n 80 procent van al het verzuim. De totale kosten van het ziekteverzuim in Nederland bedroegen vorig jaar alleen al 12,7 miljard. Hoe gaat u als werkgever hiermee om? Hebt u voor een goed verzuimprotocol gezorgd, waarin de afspraken staan op welke manier de werknemer zich ziek moet melden en de richtlijnen van het verloop van deze melding. Hierin staan bijvoorbeeld ook afspraken dat u bij drie keer ziekteverzuim in één kwartaal dit meeneemt in een functioneringsgesprek. Ook kunt u mogelijke sancties opnemen als een medewerker niet meewerkt aan zijn re-integratie.
  • Met de bedrijfsarts
    Zorg voor goede afspraken met de bedrijfsarts, nodig deze uit bij u op het bedrijf. Kijk vooraf of er een klikt is. U koopt toch ook niet producten ongezien voor uw bedrijf in. Waarom zou u dit wel doen voor uw verzuimbeleid? Regel een deskundige casemanager, deze kan grote problemen voorkomen, u ondersteunen en werk uit handen nemen. Deze biedt ondersteuning bij problemen tijdens het proces en kan u adviseren en begeleiding bij bijvoorbeeld een deskundige oordeel aan te vragen bij het UWV.

Passend werk
Een zieke werknemer hoeft niet direct helemaal niets meer te kunnen als werkgever bent u verplicht om passend werk aan te bieden. De vraag bij de ziekmelding van de medewerking is niet: Wat heb je? (uiteraard wilt u wel meeleven met uw medewerker). De juiste vraag is: wat kun je nog?
Uiteraard heb je de griepmeldingen of extreme gevallen en ongetwijfeld zijn er altijd uitzonderingen. Als u als werkgever of leidinggevende de voorwaarden kent en de spelregels beter beheerst, kunt u wel hierin op inspelen en heeft u de eerste kosten verdiend.

Bespaar kosten!
Een zieke medewerker met een jaarinkomen van € 31.500,- kost elke ziektedag al €150,-. Hiervoor heeft u nog geen vervanger geregeld of al re-integratiekosten gemaakt. Een duidelijk beleid en een goed verzuimprotocol zijn van grote waarde om het verzuim te beperken en bespreekbaar te maken en te houden. Koester uw personeel, bespaar op de kosten!

 
Categorie Organisatie Advies