De juiste koers varen in een snel veranderende wereld

19920259_s koersaanpassingen

De snel veranderende wereld heeft een enorme impact op uw organisatie. Economische gebeurtenisen in de afgelopen jaren dwingen organisaties tot continue aanpassingen en veranderingen. Immers, onder de streep moeten wel zwarte cijfers geschreven worden om als organisatie te overleven.

Uw medewerkers zijn als de bemanning op een zeilboot, dat de juiste koers naar gewenste veranderingen probeert te vinden.

Dus uw organisatie zoekt continu naar de juiste weg om succesvol te kunnen blijven en dat vraagt nu eenmaal om mee te veranderen in een al erg snel veranderende wereld.

Helaas is de eerste reactie op veranderingen vrijwel altijd angst en soms ontsteltenis. Verandering brengt onzekerheid en twijfel met zich mee, en roept veel vragen op. Wat zal er van mij terechtkomen? Hoe zullen vrienden en collega's zich gedragen? Welke gevolgen zal de verandering hebben?

Onderlinge verbondenheid een vereiste

Om je hier tegen te kunnen 'wapenen' is het vereist, dat uw medewerkers verbinding met elkaar zijn aangegaan. Verbinding kan worden opgevat als een psychologische vorm van communicatie, die het normale bewustzijn overstijgt en van fundamenteel belang is voor het functioneren van een gezond mens.

We brengen verbindingen niet bewust tot stand, maar ervaren een dringend onbehagen als ze ontbreken. Mensen zoeken een leven lang naar verbindingen waarbinnen zij zich kunnen ontwikkelen, bescherming en liefde kunnen ervaren, en dit doorgeven aan anderen. Verbindingen creëren het gevoel dat men erbij hoort.

Vooral leidinggevenden die weten en begrijpen hoe je verbindingen aangaat, ze in stand houdt en in conflictsituaties weer vernieuwt, zijn in staat vertrouwen te scheppen en op die wijze hun medewerkers te inspireren en te motiveren.

Vertrouwen vergroot betrokkenheid en motivatie

En daarmee hebt u het antwoord op de meest gestelde vraag van leidinggevenden bij veranderingen: "Hoe kan ik mijn medewerkers blijven motiveren?" Sommige medewerkers vlammen en sprankelen vreemd genoeg wel in hun vrije tijd als vrijwilliger, maar lijken in het werk langzamerhand geestelijk geëmigreerd te zijn?

Veel mensen, die hun motivatie in het werk kwijt zijn geraakt hebben om uiteenlopende redenen innerlijk opgezegd en de doelen en producten van het bedrijf opgegeven. Het vroegere gevoel om bij de 'gemeenschap' te horen, is verloren gegaan. Afzondering en isolement in het bedrijf zijn niet zelden het gevolg. Ze zitten in een soort onopgeloste rouwsituatie vast. Zulke rouwsituaties, die volgen op scheiding, verlies of verandering, zijn voor veel getroffenen de moeilijkst te verwerken ervaring van hun leven.

Als je hier met het team naar op zoek gaat, dan blijkt vaak dat het verlies van vertrouwen door niet nagekomen afspraken, beloften of toezeggingen er vaak voor zorgt, dat men geen verbinding (meer) voelt met het bedrijf, het werkgebied, de daar werkende medewerkers, collega's en leidinggevenden.

Het zijn echter niet alleen de teweeggebrachte teleurstellingen, maar het verlies van illusies die mensen zelf ontwikkelen, die altijd al onrealistisch waren of het in de tussentijd zijn geworden. Dit verlies van illusies leidt vaak tot zeer pijnlijke rouwprocessen, die heftige geestelijke en lichamelijk reacties oproepen.

Maak de pijn bespreekbaar

Dit is pijnlijk om te ervaren en om een pijnlijke gebeurtenis niet te hoeven voelen, onderdrukken mensen uit zelfbescherming vaak hun emoties. Als deze toestand aanhoudt, dan woekert onderhuids een veenbrand van protest en woede. Dit is eigenlijk heel gezond, want protest en woede is een gezonde manier van rouw, waarmee de opgekropte energie een ventiel aangereikt krijgt. Maar de leidinggevende en het team zullen er wel iets constructiefs mee 'moeten doen'.

En er wordt wat afgerouwd in organisaties; in gang gezet door reorganisaties, opzegging van arbeidsverhoudingen, fusies, samenvoeging van werkgebeiden en de daarmee verbonden verliezen van status en macht, vertrouwde collega's, arbeidsplaatsen en teams.

Om bezieling met elkaar te (blijven) ervaren op de zeilvaart naar de volgende verandering, is het beslist nodig dat we leren steeds weer nieuwe verbindingen aan te gaan, waaruit zelfs bij ingrijpende gebeurtenissen, meningsverschillen of ernstige conflicten nieuwe motivatie en betrokkenheid kan ontstaan.

Samen met een teamcoach kun je teams in veranderingssituaties het contact laten hervinden en de bereidheid vinden om "vaarwel" te zeggen tegen datgene wat de medewerkers níet meer hebben en elkaar te bezielen in de verbinding om iets nieuws neer te willen zetten.

Verwante artikelen:

 
Categorie Organisatie Advies