Om aan de nieuwe wettelijke vereisten per 1 januari 2014 te voldoen moeten duizenden pensioenregelingen worden aangepast om fiscale bovenmatigheid te voorkomen. Verzekeraars kiezen er in de regel voor om een knip aan te brengen: bestaande aanspraken blijven staan op leeftijd 65.

Per 1 januari 2014 gaat de fiscale pensioenrichtleeftijd omhoog van 65 naar 67 jaar en worden de maximale opbouw- en staffelpercentages verlaagd. Een jaar later staat een verdere versobering op stapel, die wetgeving is nog niet definitief.

Voor Nationale-Nederlanden betekent het dat tweederde van de pensioenregelingen moet worden aangepast. Cijfers noemt de verzekeraar niet. Bij Aegon gaat het om de helft van 7.000 regelingen die door de nieuwe wetgeving fiscaal bovenmatig dreigt te worden. ASR meldt dat 9.000 van 15.000 regelingen aanpassing vergen. Bij Avéro Achmea gaat het om 2.000 regelingen, Zwitserleven doet geen mededelingen over aantallen, Delta Lloyd kon nog geen cijfers geven.

De oplossing die de meeste verzekeraars voorstellen is om binnen de pensioenregelingen die niet voldoen aan de nieuwe wetgeving op 1 januari 2014 een ‘knip’ aan te brengen. Tot 1 januari 2014 opgebouwde aanspraken blijven staan, verdere pensioenopbouw vindt vanaf 1 januari 2014 plaats op basis van de pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Nationale-Nederlanden, Zwitserleven, Aegon en ASR kiezen voor zo’n knip. Binnen Avéro worden de mogelijkheden nog onderzocht. Pensioenregelingen die door de wetswijziging niet bovenmatig worden, houden in de meeste gevallen in 2014 pensioenrichtleeftijd 65. Per 1 januari 2015 wordt de pensioenregeling dan opnieuw beoordeeld.

Voor veel verzekerden is hierdoor onzekerheid ontstaan over de stand van zaken bij hun pensioenregeling. Deskundig advies en begeleiding kan snel duidelijkheid en zekerheid verschaffen.

 
Categorie Financieel Advies