Klantbinding en klanttevredenheid ondergewaardeerd!

Customer intimacy is een begrip wat veel bedrijven hoog in het vaandel hebben staan. In de praktijk zien we echter dat dit maar weinig tot uiting komt. Mijn compagnon en ik zijn met ons adviesbureau ValueXL gestart, toen voor de zoveelste keer de ver onder de maat presterende dienstverleners van grote bedrijven in het nieuws kwamen. Deze bleken alleen geïnteresseerd in nieuwe business, maar schenen niet te beseffen dat klanttevredenheid een voorwaarde is om betere bedrijfsresultaten te kunnen realiseren. U zult zich wellicht het voorval van Youp van ’t Hek nog herinneren, dat illustreert hoe het niet moet.

Het mobieltje van zijn zoon bleek defect. Toen deze contact opnam met T-Mobile zou de helpdesk wel in staat het probleem op te lossen, maar daarvoor hadden ze niet de bevoegdheid van hogerhand. De klant moest e.e.a. schriftelijk aanvragen en zou dan binnen zes weken antwoord krijgen. De helpdesk was ook niet bevoegd om ontevreden klanten door te verbinden naar het management

Toen Youp zijn ongenoegen uitte op Twitter kwam e.e.a. in een stroomversnelling. De meer dan veertigduizend volgers van Youp herkenden het probleem onmiddellijk, omdat ze zelf ook allemaal in een dergelijk soort conflict waren verwikkeld met Ziggo, Eneco, UPC of een andere aanbieder. Binnen de kortst mogelijke tijd reageerde T-Mobile en bleken de problemen direct opgelost te kunnen worden.

Dit voorbeeld geeft precies weer wat al vele jaren bij grotere bedrijven aan de hand is. In de zucht naar kostenverlaging c.q. betere bedrijfsresultaten, besloten veel bedrijven dat er bezuinigd moest worden op de uitgaven voor het callcenter. Deze afdeling werd gezien als een “cost center” dat niet positief zou bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Dat klantbinding en klanttevredenheid tot betere bedrijfsresultaten kunnen leiden, kwam klaarblijkelijk niet bij hen op.

Waarom Customer Intimacy

Ik constateer dat bovengenoemde ontwikkeling overigens niet alleen geldt voor de consumenten markt, maar ook voor de zakelijke markt. De meeste grote dienstverleners beweren dat ze klantgericht werken. In de praktijk blijkt vaak het tegendeel. Nog steeds werken bedrijven volgens bestaande business modellen en vanuit hun gestandaardiseerde dienstenportfolio. Dit in de aanname dat hun dienstverlening wel zal aansluiten op de eisen van hun klanten. Te weinig stelt men zich de vraag wat klanten eigenlijk van hen willen en verwachten. Wil een bedrijf de continuïteit van zijn organisatie zeker stellen, dan is het een voorwaarde om te weten wat de klant wil en verwacht en dit dan ook door vertaalt in zijn business strategie en organisatie.

Daar komt bij dat de wereld midden in een overgangsfase zit. De economische crisis in combinatie met de snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zullen bedrijven dwingen steeds sneller te anticiperen op veranderingen en trends. Ze zullen hun business strategie flexibeler moeten inrichten en beter op hun klanten afstemmen. Hun klanten verlangen namelijk ook een op hun business strategie afgestemd aanbod van diensten en dienstverlening. Zij moeten immers ook hún vaak complexe business beter en sneller op die van hún klanten kunnen afstemmen.

 

Waarde proposities Treacy en Wiersema

Hierboven zijn drie waarde proposities (Treacy en Wiersema) weergegeven. Vooral “operational excellence” is een veel toegepaste waardepropositie. De vraag is: “Kunnen de huidige proposities “operational excellence” en “cost leadership” wel aan de eisen van snel veranderende markten en klantwensen voldoen?”.

Mijn antwoord is nee! Beide proposities zijn namelijk proces- en product/dienst georiënteerd, met processen en systemen ingericht vanuit de eigen organisatie naar de klant. Beide zijn niet geschikt om snel en alert te kunnen reageren op die snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, laat staan dat zij flexibel kunnen inspelen op snel veranderende klantwensen.

De waardepropositie “customer intimacy” kan hier wel in voorzien. De klant staat hierin namelijk centraal. Je weet wie je klanten zijn, wat hen bezig houdt, binnen welke business omgeving zij acteren en welke ontwikkelingen daar plaatsvinden. Als leverancier kun je met jouw klant actief meedenken over gewenste veranderingen en innovaties. Wat de klant op zich af ziet komen zie je dan als leverancier ook. Je kunt in jouw dienstverlening daar dan op acteren. Daarbij is houding, uitstraling en kennis van medewerkers en hoe zij communiceren met de klant van groot belang.

Is “customer intimacy” dan zaligmakend? Ook hier is het antwoord nee! Het beste is een combinatie met een van de andere proposities. Alleen nu met het ontwikkelen van producten/diensten en processen vanuit het gezichtspunt van de klant en anticiperend op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Dat laatste blijkt echter in de praktijk nogal lastig te zijn, gezien de gevestigde belangen en werkwijze in de huidige organisatie. Dit vergt dan ook een bijzondere aanpak.

=============================================================================================================
 
Categorie Organisatie Advies