Nederland is in beweging….nee Nederland is op drift geraakt en weet niet waar het economisch uitkomt. De EU wankelt en dreigt zich te splitsen in twee helften: het zuiden en het noorden. De arbeidsmarkt staat onder zware druk.

Aanpassingen zijn onontkoombaar

Op microniveau lijkt de wereld ook anders te worden voor de mensen; de ”oude ”orde komt te vervallen en de ”nieuwe”orde dient zich nog niet aan. De arbeidsmarkt is voor vele ouderen nog een ondoordringbare vesting en de tijd dringt….met name voor de oudere(45+)werkzoekenden. De overheid is te weinig maatgevend en moet een derde van haar ambtenaren zelf eerst zien kwijt te raken.

Tegen dit scenario dienen wij allemaal maar een antwoord te bedenken en een ”modus vivendi” te ontwikkelen. De Nederlander is teveel gehecht geraakt aan de welvaart om hierop snel te kunnen reageren. De gifbeker moet nog verder worden leeg gedronken en het duurt nog wel een tijdje voordat er zich een nieuw evenwicht aftekent tegen de horizon. Een nieuwe realiteit heeft zich aangediend.

Andere aanpak is gewenst

De nieuwsberichten laten er geen onduidelijkheid over bestaan: de bijstandstrekkers zijn te lui om te werken. De multi-culti samenleving is nog nooit zo ver gevorderd als in de uitoefening van lagere banen in de Nederlandse arbeidsmarkt; overal hoor je vreemde talen spreken in de kassen, in de grond(bouw), in fabrieken. En dat met bijna 700.000 werklozen in Nederland zelf….triest en verwrongen situatie.

Wat kan je hier nu echt aan doen? Moeten we accepteren, dat er een grote groep mensen nooit meer gaan/kunnen/willen (doorhalen wat niet van toepassing is) werken? Dat nooit !

Het antwoord ligt in de (eeuwenoude)”stick and carrot” methode ,dat zoveel inhoudt dat de individuele werkloze dichter op de huid moet worden gezeten en dus ook individueel opties krijgt aangereikt. Als deze persoon besluit hierop niet in te gaan en er geen steekhoudende argumenten worden aangedragen dan volgt sanctiebeleid ,dat uiteindelijk ertoe moet leiden dat diegene alles kan verspelen. Geen sociale begripvolle benadering meer maar de ”stick” is het laatste (red)middel.

Wow, dat zou wat zijn in Nederland…een welhaast totalitaire aanpak dat niets aan onduidelijkheid overlaat. Wel simpel en transparant en -denk ik- nuttig. Wel onder een voorwaarde: iedereen dient ”weer” een eigen werkcoach te krijgen,die hem/haar echt op de huid zit. Ongemakkelijk als je er niet positief in staat maar weldadig als je ervoor wilt gaan maar niet weet HOE.

Eigen inbreng

Ook in de media gelezen: ”laksheid mede oorzaak slechte arbeidsmarktkansen”. Dat liegt er niet om en is volgens mij ook een waarheid als een koe. Je hebt spreekwoordelijke Jan Salie geest, VOC mentaliteit en Jan Boeren Fluitjes methode….allen slaan op wel of niet serieus werk maken van jouw ambities en verlangens.

Deze tijd is ernaar om jezelf niet teveel risico te laten lopen; maar bij werkloosheid of burn out is beweging de enige uitweg uit die donkere tunnel van isolement en zelfmedelijden…en verwijten aan het adres van anderen. Want het ligt nooit bij jezelf. Dat kost moeite maar je krijgt er ook weer wat voor terug, namelijk erkenning en waardering van je omgeving. En als het meezit zelfs een nieuwe loopbaan. Wees niet te kritisch maar zie het zo: nu sta je op het ”perron, waarlangs de trein van BV Nederland langsrijdt” maar spring op een wagon en rij mee met die trein. Dan moet je maar lopen van wagon tot wagon totdat jij jouw goede omgeving hebt gevonden. Geeft jezelf weer moed en inspiratie.

”duurzame inzetbaarheid ”krijgt weer een nieuwe glans op JOUW blazoen ….en doet de opgelopen deuken en butsen minder opvallen!

Conclusie

11006261_sNiet alleen de concurrentie binnen de Europese Gemeenschap zorgt voor druk op de arbeidsmarkt, maar de globalisering houdt in dat wij zelfs moeten concurreren tegen veel ambitieuzer en flexibeler ingestelde Chinezen en Brazilianen. Iedereen van regering tot en met wijzelf zal er de focus op moeten vestigen, dat we ook harder moeten werken en vaker genoegen moeten nemen met ”lagere” functies. Dat vergt een behoorlijke dosis realiteitszin, maar ook een stevige mentaliteitsverandering.

Dat tekent zich dan ook al af. In coaching en jobsearch voor (ander)werkzoekenden komt in mijn praktijk steeds meer oog voor het buitenland en wordt steeds vaker de vergelijking met ”stilstand is achteruitgang” gemaakt….

 
Categorie Organisatie Advies