content-is-king

 

Op 1 juli 2013 is de Uitvoeringsregeling willekeurige (versnelde) afschrijvingen 2001 gewijzigd. Bepaalde investeringsverplichtingen die zijn aangegaan in de periode tussen 1 juli t/m 31 december 2013 kunnen versneld worden afgeschreven.  Deze regeling is een hele mooie manier om belasting te ontwijken (van uitstel komt vaak afstel). Hoe het werkt leg ik middels dit blog graag aan u uit.

 

Waarvoor?

De regeling is van toepassing op nieuwe bedrijfsmiddelen waarvoor in bovengenoemde periode verplichtingen zijn aangegaan.  Op een aantal bedrijfsmiddelen is de regeling niet van toepassing. De volgende zijn de belangrijkste:

  • gebouwen,
  • motorrijwielen,
  • personenauto’s met uitzondering van zeer zuinige personenauto’s,
  • immateriële vaste activa.

Hoeveel?

De regeling maakt het mogelijk om eenmalig max 50% van de af te schrijven aanschaffings- en voorbrengingskosten versneld af te schrijven. Het restant moet op normale wijze worden afgeschreven. Met andere woorden, uw afschrijvingskosten stijgen in 2013 met max 50% van de investering en uw fiscale winst daalt dientengevolge.

Van belang?

Indien gebruik wordt gemaakt van de regeling moet u en wel rekening mee houden dat alleen willekeurig mag worden afgeschreven over de feitelijke betaling in 2013! Wordt het bedrijfsmiddel in 2014 of laten in gebruik genomen en er is geen aanbetaling gedaan, dan is in geheel geen willekeurige afschrijving mogelijk.

Al met al kan de regeling een goede manier zijn om belasting te ontwijken.  U kunt bijvoorbeeld weer voor kiezen om uit fiscale winst te drukken door een nieuwe machine, een zeer zuinige auto, pc of tablet aan te schaffen. Ook is er ruimte door te kiezen voor een aanbetaling op een bedrijfsmiddel waarop de regeling van toepassing is.

Bespreek bovengenoemde regeling eens met uw adviseur om zo maximaal belasting te ontwijken.

Met fiscale groet,

Ron Meijer

Adrome.nl
 
Categorie Financieel Advies