15190472_sU hebt het maar druk met uw onderneming, opdrachten binnenhalen, opdrachten uitvoeren en oh ja, de financiële administratie moet ook nog worden bijgewerkt. Dit laatste is voor u een blok aan uw been.

U hebt er met uw echtgenoot/-ote over gehad en die heeft aangegeven jouw graag te willen ondersteunen door voor u wekelijks de financiële administratie bij te werken en wel 10 uren per week.
U vindt dat dit niet voor niets gedaan hoeft te worden, maar wat zijn dan de mogelijkheden?

Onderstaand een opsomming wat de mogelijkheden zijn wanneer uw partner meewerkt in de onderneming:
1. Meewerkaftrek
2. Uw partner komt in loondienst en ontvangt loon
3. Uw partner krijgt een vergoeding, maar is niet bij u in loondienst
4. U gaat met u partner een samenwerkingsovereenkomst aan in de vorm van een
vennootschap onder firma (afgekort: VOF)

In deze blog gaan we punt 1. Meewerkaftrek behandelen. Punt 2 t/m 4 zullen in de volgende blogs
worden behandeld!

1. MEEWERKAFTREK

U kunt als ondernemer ervoor zorgen dat u minder inkomstenbelasting hoeft te betalen.
U heeft namelijk onder bepaalde voorwaarden rechte op meewerkaftrek.

De voorwaarden zijn:
a. U bent ondernemer en
b. U moet zelf minimaal 1.225 uren per jaar werkzaam zijn in de onderneming en
c. Uw partner ontvangt een vergoeding die lager is dan € 5.000,- per jaar en
d. Uw partner werkt minimaal 525 uur per jaar mee in uw onderneming en
e. Uw en uw partner zijn fiscale partners d.w.z. jullie zijn gehuwd of uw partner is een
geregistreerde partner die ingeschreven staat op uw adres

Voor welke werkzaamheden mag u meewerkaftrek toepassen?
Het aannemen van de telefoon, het doen van boodschappen voor de onderneming, het verrichten van de financi ële administratie en het schoonhouden van afgescheiden bedrijfsruimtes.

Hoe weet je als ondernemer hoeveel meewerkaftrek je hebt?
Hier is een tabel voor welke wij u onderstaand laten zien:

Tabel meewerkaftrek:

Aantal meegewerkte uren partner Meewerkaftrek
Aantal uren 525 tot 875 1,25% van de winst
875 tot 1.225 2,00% van de winst
1.225 tot 1.75 3,00% van de wins
1.750 en meer 4,00% van de winst

 

U kunt uit de tabel opmaken dat de hoogte van de meewerkaftrek wordt bepaald door het aantal uren dat uw partner meewerkt in de onderneming en dat de hoogte van de meewerkaftrek wordt bepaald door de winst.

Onderstaand doen wij u een voorbeeld geven zodat u een beeld krijgt van het toepassen van de meewerkaftrek.

In 2012 heeft uw partner 1000 uren meegewerkt in uw onderneming. U hebt goed gedraaid en een winst behaald van € 39.100,-
Als we naar het tabel kijken van de meewerkaftrek dan hebt u recht op een meewerkaftrek van 2% van de winst. Dat is € 782,-.
Het belastingtarief in de inkomstenbelasting is maximaal 52% waardoor het voordeel van u maximaal € 406,64 is (52% van € 782,-).
Bij een lagere belastingschijf is het voordeel € 289,34 (37% van € 782,-).

 
Categorie Financieel Advies