gesprek aan gaan Hoe ga je als leidinggevende in gesprek met medewerkers met psychische klachten? Wanneer je psychische klachten bij je medewerkers herkent is het belangrijk dat je het gesprek aan gaat. Actie is hierbij altijd beter dan afwachten! Hoe sneller je als werkgever ingrijpt, hoe korter vaak het verzuim is. Toon in dit gesprek je betrokkenheid en begrip. Probeer in dit gesprek samen tot oplossingen te komen.

Geef als leidinggevende aan,  dat de plek om met de klachten om te leren gaan op het werk is en niet thuis! Hoe meer mensen thuis gaan piekerenhoe erger vaak de klachten worden. Als het echt niet anders kan, geef dan een rust periode aan van 1 of 2 weken. Om de drempel naar het werk niet te hoog te laten worden, is het belangrijk dat de medewerker naar het werk blijft komen. Naast het werken aan herstel en oorzaken van de klachten, is het nemen van rust en ontspanning van belang voor het herstel.

Ook de regelmaat van het werken en contact met collega's werkt vaak mee aan het herstel. Probeer dus al werkend een oplossing te zoeken voor de problemen. Spreek daarbij de medewerker ook aan op zijn of haar verantwoordelijkheid en re-integratie plicht. Niet als drukmiddel, maar om de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker te stimuleren. Stel vooral vragen naar wat een medewerker wél kan.  "hoeveel uur zou je wel kunnen werken?" "en wat zou je in die tijd kunnen gaan doen?"

Enige nuancering is hier op zijn plaats. Mensen met een heel hoog verantwoordelijkheidsgevoel zul je als leidinggevende meer tegen zichzelf moeten beschermen omdat die vaak te snel willen opbouwen. Medewerkers die zich om niets ziek melden zul je moeten aansporen om het sneller weer aan het werk te gaan.

nee nee nee

Bij elke re-integratie geldt: Bouw veiligheid in. Het is voor een medewerker erg frustreren als het (meestal te ambitieuze) doel wat is gesteld, niet wordt behaald. Bekijk liever wat realistisch is en stel het onderweg bij. Juist als medewerkers het gevoel hebben dat het weer lukt zullen ze geneigd zijn extra taken weer op te pakken.

 Wanneer ga je erover in gesprek?

Als je meerdere signalen van psychische klachten herkent is het een goed moment om in gesprek te gaan met je medewerker. Het liefst voordat het verzuim begint, want dan kun je samen bekijken wat nodig is om te werken aan de psychische klachten en te blijven werken. Wanneer je net te laat de klachten herkent en iemand meldt zich ziek, wees er dan vroegtijdig bij en bespreek dit bijvoorbeeld in een Sociaal Medisch Overleg (SMO) of als je twijfelt over de aanpak, overleg dan met de bedrijfsarts.

Wat doe je zelf als leidinggevende en wanneer verwijs je door?

Ga met je medewerker in gesprek en uit je bezorgdheid. Vraag naar de oorzaak van wat er speelt en bied zo mogelijk hulp aan. (schakel zo nodig de verzuimdienst of bedrijfsarts in wanneer er naast de psychische klachten ook medische klachten spelen)

  • Is de oorzaak voornamelijk Werk gerelateerd? Schakel dan bedrijfsmaatschappelijk werk in, een cursus of een (online) coach.
  • Is de oorzaak Privé gerelateerd? Verwijs dan door naar het algemeen maatschappelijk werk
  • Bij combinaties van werk en privé, kan een bedrijfsmaatschappelijk werker zorgen voor de juiste doorverwijzing om te werken aan de problemen en om anders met het werk om te gaan, zodat uitval voorkomen kan worden.
  • Is er sprake van een stoornis? Bijvoorbeeld hevige angstklachten, depressie of suïcidale gedachten  schakel dan een (arbeids) psycholoog in. Ga vooral niet teveel tijd steken in het bespreken van alle problemen, dit gesprek aan gaanis een bodemloze put wat je als werkgever veel tijd kost en niet meer van af komt. Laat dat over aan professionals.
  1. Geef de medewerker suggesties en 5 Gouden Tips wat hij of zij kan doen om met de stress klachten om te gaan.
  2. Steun je medewerker en uit je waardering. Maak hem of haar duidelijk dat hij belangrijk is voor het werkproces en je hem of haar mist.  De makkelijkste manier is om complimenten uit te geven over de dingen die goed gaan. Het kost je niets, en het is een van de krachtigste manieren om succesvolle en loyale medewerkers te krijgen.
  3. Bespreek medewerkers waarover jij je zorgen maakt in een Sociaal Medisch Overleg.
  4. Overleg eventueel met de arbodienst / verzuimdienst hoe je met de psychische klachten aan het werk kunt gaan.
  5. Bespreek frequent verzuim (meer dan 4 x per jaar) met je medewerker om langdurig verzuim te voorkomen. Vragen die je daarbij kunt stellen: Wat is nodig om het frequent verzuim terug te dringen? Wat kan de organisatie hierin betekenen? En: Wat kan de medewerker hier zelf aan doen om het verzuim terug te ringen?
  6. Bekijk als leidinggevende wat jij kunt doen om de psychische klachten op de werkvloer te verminderen of te voorkomen.

Heb je meer tips? Ik zou het waarderen als je ze hieronder deelt.

Harmen Doornbos

PS. DEEL dit artikel s.v.p. met jouw netwerk, door op de Tweeten Like, Share, Google+  knoppen te klikken, zodat ook de mensen in jouw netwerk ervan kunnen profiteren.

 
Categorie Organisatie Advies