In onze vorige blog hebben wij het gehad over de meewerkaftrek. De meewerkaftrek is één van de 4 mogelijkheden die fiscaal aantrekkelijk is wanneer uw partner meewerkt in de onderneming.

14732198_sU hebt er een goed nachtje over geslapen en hebt uiteindelijk besloten om uw partner niet voor 10 uren te laten meewerken in uw onderneming maar voor 40 uren per week. Onder het motto "Samen zullen we alles eerlijk delen" hebt u het volgende besloten:
a. U zorgt ervoor dat de opdrachten die zijn binnengehaald worden uitgevoerd (40 uren per week).
Tevens zorgt u voor de fakturatie en orderafwikkeling (10 uren per week).
b. Uw partner heeft prima ontwikkelde communicatieve vaardigheden, is klantgericht, heeft een sterke
overtuigingskracht en kan snel vertrouwen kweken bij nieuwe klanten. Hij/zij zal nieuwe
klantenafspraken maken, onderhoud contacten met bestaande klanten, zorgt ervoor dat nieuwe opdrachten worden binnengehaald en dit voor 30 uur per week en zal als ondersteunende werkzaamheden zich gaan bezighouden met financiele administratie (10 uren per week).

In deze blog zullen wij het hebben over de man-vrouw firma.

De man-vrouwfirma:

  1. is een speciale vorm van de Vennootschap onder Firma (VOF)
  2. de vennoten of firmanten zijn elkaars huwelijkspartners of levenspartners
  3. beiden moeten afzonderlijke ondernemer zijn om in aanmerking te komen voor ondernemersaftrek
  4. om in aanmerking te komen voor ondernemersaftrek moeten beide vennoten minimaal 1.225 uren per jaar werkzaam zijn in de onderneming. Hierbij worden ondersteunende werkzaamheden zoals financiële administratieve werkzaamheden, postverwerking, correspondentie niet in het 1.225 uur worden meegerekend. Met andere woorden: beide partners moeten minimaal 1.225 uur werkzaamheden hebben verricht welke omzet genereren (opdrachten klanten uitvoeren, klanten binnenhalen,klanten bezoeken)

Aansprakelijkheid man-vrouwfirma

Beide vennoten (beide partners) zijn 100% hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de onderneming.

Verplichtingen man-vrouwfirma

  1. de belastingdienst keurt de man-vrouwfirma alleen goed wanneer de "core business" en ondersteunende werkzaamheden evenredig zijn verdeeld d.w.z. pas dan kunnen beide personen aanspraak maken op de fiscale voordelen
  2. het is verplicht om de man-vrouwfirma te laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel

Niet verplicht, maar wel aan te raden!!

Ik kan het u zeker aanraden om een vennootschapscontract te laten opstellen bij de notaris.
Dit voorkomt problemen en misverstanden.
In een vennootschapscontract leg je met name vast:
a. wat is het doel van de vennootschap
b. wie zijn de vennoten en wat brengen ze in (arbeid,geld,machines)
c. de verdeling van de winst of verlies
d. op welk moment eindigt de vof (bijv.door opzegging of arbeidsongeschiktheid)
e. geldt er een concurrentiebeding
f. hoe wordt er met geschillen omgegaan

Fiscale aspecten (voordelen)

De fiscale aspecten van een man-vrouwfirma komen aardig overeen met die van een eenmanszaak.
Voor de belastingdienst zijn beide partners ondernemer en hebben beide dus recht op een tal van
belastingvoordelen.

a. Belastingvoordelen
Bij een man-vrouwfirma hebben beide partners recht op de volgende belastingvoordelen:
1. Ondernemersaftrek (bij voldoen aan urencriterium van 1.225 uren per jaar)
2. MKB-vrijstelling
3. Investeringsaftrek
4. Fiscale oudedagsvoorziening

b. Belasting betalen
Ieder partner van de man-vrouwfirma betaalt apart inkomstenbelasting over zijn/haar deel van de winst.
Deze winst wordt belast in box I.

Sociale zekerheid en verzekeringen

  1. Pensioen : als vennoot kun je een pensioenverzekering afsluiten voor later)
  2. Ziektewet : omdat je als ondernemer geen aanspraak kunt maken op de reguliere ziektewet is het mogelijk om een AOV-verzekering af te sluiten om toch verzekerd te zijn van inkomen bij ziekte.
  3. Ziektekosten : als ondernemer betaal je ziektekostenpremie aan de zorgverzekeraar. Tevens draag je als ondernemer de Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW af via de belastingaangifte

In de volgende blog komen aan de orde:
a. uw partner komt in loondienst en ontvangt loon
b. uw partner krijgt een vergoeding, maar is niet bij u in loondienst

 
Categorie Financieel Advies