De Nederlandse belegger is zeer kritisch

De Nederlandse belegger is in vergelijking tot de gemiddelde Europese belegger veel minder afhankelijk van bancair beleggingsadvies. Die afhankelijkheid zal hoogstwaarschijnlijk met ingang van 1 januari 2014 nog verder afnemen als banken gedwongen zullen zijn hun advieskosten zichtbaar te maken. Die kosten kunnen wel oplopen tot 1,25% van het belegde vermogen.

Het ligt voor hand dat de belegger, of dat nu een DGA of vermogende particulier is, op zoek zal gaan naar goedkopere alternatieven. Het is namelijk zeer de vraag of banken de waarde van hun beleggingsadviezen wel voldoende hard kunnen maken.

Daarbij speelt ook een rol dat dit jaar, ondanks de alsmaar stijgende beurzen er grote verschillen zijn in de beleggingsresultaten van de verschillende  banken en vermogensbeheerders. Sommige partijen hebben dit jaar nauwelijks een plusje of zelfs een negatief resultaat, terwijl anderen bij hetzelfde profiel een prachtig  plus tussen de 5-10% kunnen laten zien.

Het "goedkoopste" alternatief

9092870_sOp dit moment blijkt ongeveer een kwart van de beleggers geheel zelfstandig te opereren en te vertrouwen op het eigen oordeel. Wellicht zal na januari dat percentage nog wat toenemen. De vraag daarbij is natuurlijk of zij voldoende tijd en ervaring hebben om hun beleggingen langs gevaarlijke klippen te leiden. Bij beleggen zijn emoties als hebzucht en angst niet de beste raadgevers, al helemaal niet wanneer het om het eigen vermogen gaat. Advies inroepen van een onafhankelijke en objectieve deskundige blijkt dan een verstandige keuze.

Een passend alternatief

Daar waar voortaan de kosten van het bancaire beleggingsadvies duidelijk zijn, maar goede beleggingsresultaten niet, ligt de keus voor een kundig alternatief voor de hand.

Zo'n goed alternatief ontstaat daar waar rekening gehouden wordt met de totale situatie van de belegger en de verschillende vermogenscategorieën goed op elkaar afgestemd worden. Een dergelijke persoonlijke benadering, gekoppeld aan jarenlange ervaring in de beleggingswereld, vergroot de kans op een goed resultaat enorm.

De banken hebben het liefst dat iemand in Vermogensbeheer komt, waardoor er voor grote groepen mensen op dezelfde wijze kan worden belegd. Door een hoge prijs te vragen voor vermogensadvies, dwingen de banken de vermogende particulieren als het ware die kant op.

Er zijn echter ook partijen die vermogensbeheer aanbieden, die veel meer is toegesneden op de persoonlijke wensen. Daarbij is de keuze vaak om te beleggen in trackers, die een benchmark volgen, of voor beleggingsfondsen die naast een benchmark, ook beleggen op een eigen specifieke wijze. Daarnaast kan men kiezen voor vermogensbeheer op basis van individuele beleggingen. 

Het loont de moeite om een onafhankelijke deskundige in te schakelen om goede keuzes te maken. Iemand die u begeleidt naar bank of vermogensbeheerder en daarbij de juiste vragen stelt en vervolgens met u de keuze maakt.

 
 
Categorie Financieel Advies