geenstijl-vs-playboy, auteursrechtinbreukGeenStijl had een link op haar website geplaatst naar een site van foto’s van naaktmodel Britt Dekker. De foto’s waren bestemd voor publicatie in Playboy maar waren nog “top secret”. Het was beslist niet de bedoeling dat de foto’s vindbaar waren, maar GeenStijl is daar toch in geslaagd.

Playboy heeft Geenstijl voor de rechtbank gedaagd en de rechtbank oordeelde, dat GeenStijl inbreuk had gemaakt op de auteursrechten van Playboy en op het portretrecht van Britt Dekker door te linken naar de vindplaats, zeker gezien het feit dat GeenStijl moest weten, dat er een embargo op de foto’s stond.

GeenStijl ging in hoger beroep. Op 19 november 2013 heeft het Hof Amsterdam het vonnis van de rechtbank in hoger beroep vernietigd. Volgens het Hof was de plaatsing van een hyperlink geen “zelfstandige openbaarmaking” van de foto’s. Volgens het Hof is een hyperlink niet veel anders dan een voetnoot in een boek.

Geen inbreuk op het auteursrecht of het portretrecht, dus. Maar het Hof vond wel, dat de publicatie van de hyperlink onrechtmatig was, gezien de omstandigheden. GeenStijl wist heel goed dat het niet de bedoeling was dat de foto’s vroegtijdig bekend zouden worden en het stond haar niet vrij deze toch bekend te maken door het plaatsten van een hyperlink. GeenStijl moet schadevergoeding betalen, tenminste als Playboy en Britt Dekker aannemelijk kunnen maken dat zij schade hebben geleden en hoeveel. De hoogte daarvan wordt nu in een aparte procedure uitgevochten.

Voor de internetwereld is dit arrest naar mijn idee zeer welkom. Er is nu tenminste veel meer duidelijkheid over wat wel en niet mag met hyperlinks, althans vanuit het oogpunt van het auteursrecht. Het vonnis van de rechtbank impliceert, dat gebruik van hyperlinks in principe geen auteursrechtinbreuk is, maar dat wel onder bepaalde omstandigheden kan zijn. Niet erg bevorderlijk voor de rechtszekerheid!

Nu is het veel duidelijker: hyperlinks zijn geen zelfstandige openbaarmaking. Uiteraard moet je je verder gedragen, “zoals in het maatschappelijke verkeer betaamt”, maar we praten dan niet over auteursecht of andere intellectuele eigendomswetten, die vaak gepaard gaan met hoge kosten (totale kostenveroordeling voor de verliezer), hoge sancties (zelfs winstafdracht) en keiharde procedures (o.a. de zogenaamde “ex parte” procedures, een soort “bliksem-kort-geding” waarvoor de tegenpartij in beginsel niet eens wordt opgeroepen of gehoord).

Geenstijl-vs-Playboy

 
Categorie Juridisch Advies