ShortPres | QR toename 03 - Infographic qr technologieWe kennen ze inmiddels allemaal wel, die zwarte blokjes patronen die we kunnen scannen via onze smartphone of tablet. Met de forse toename van het aanbod lijken QR-codes doorgebroken als medium. Maar de eerlijkheid gebied me te zeggen dat het gebruik ervan in Nederland ver achter blijft in vergelijk met de Verenigde Staten en ons omringende landen. Dit terwijl wij meestal een pilot functie hebben bij nieuwe ontwikkelingen.

De oorzaak daarvan ligt vooral bij de slechte content en presentatie aan mobiele internetgebruikers.

Daarom hierbij een blog met uitleg over potentieel, gebruik en voordelen.

Ontwikkeling
In de jaren 1960, nam in Japan het assortiment bij supermarkten fors toe. Dit werd veroorzaakt door een hogere welvaart, gekoppeld aan een hoge economische groeiperiode.

Op dat moment werkten kassasystemen nog met een handmatige invoer van prijzen. De uitvinding van de streepjescode maakte een efficiëntieslag, die gelijktijdig een gezondere werkomgeving genereerde. De daarop volgende introductie van het POS-systeem, realiseerde een situatie waarbij de prijs van een artikel automatisch werd getoond op de kassa wanneer de streepjescode voor het item werd gescand door een optische sensor. Gelijktijdig werd alle informatie over het artikel verzonden naar een computer, voor betalingsverkeer en voorraadbeheer. Naar mate het gebruik van streepjescodes zich verspreidde, werden ook de beperkingen ervan zichtbaar. Het meest prominente probleem was wel dat een barcode slechts 20 alfanumerieke tekens kon bevatten. Dat beperkte de hoeveelheid informatie die digitaal uitgewisseld kon worden.

Begin jaren negentig vroegen opdrachtgevers aan ‘Denso Wave Corporation’, een grote producent van barcode readers in Japan, een systeem te ontwikkelen waarbij de streepjescode meer gegevens kon verwerken en naast alfanumerieke tekens gelijktijdig ook Kanji en Kana-tekens (twee syllabische schriften van het Japans). Door hen is de QR-code ontwikkeld. Men heeft ervoor gekozen het patentrecht voor de QR technologie niet uit te oefenen. Dit betekent dat QR-codes vrij gegenereerd kunnen worden door iedereen.

Al vanaf het begin had de QR-code veel voordelen t.o.v. de barcode. De streepjescode is alleen uit te lezen in één richting, terwijl de QR-code vanuit verschillende posities is te scannen. De hoeveelheid tekens die verwerkt kunnen worden door een QR-code is op dit moment ongeveer 7000. Daarnaast gaat het scannen van een QR-code veel sneller. Vandaar de naam QR-code. QR staat voor Quick Response.

Verschillende typen
Net zoals de barcode, kan de QR-code gezien worden als een digitaal schrift, waarbij een URL wordt gecodeerd c.q. vertaald. Op een klein oppervlak kan zo een grote hoeveelheid tekens verwerkt worden. In Nederland wordt op dit moment veelal de statische QR-code gebruikt, om door te linken naar een website. Iedere verandering van hyperkink of tekens, genereert ook weer een nieuwe QR-code op. Die beperking wordt tegenwoordig opgevangen door de z.g. dynamische of actieve QR-code. Hierbij kunnen de achterliggende tekens worden veranderd, zonder dat de QR-code op zicht aangepast hoeft te worden. De toepassingsmogelijkheden voor QR technologie zijn hierdoor fors toegenomen.

Doorontwikkeling van de QR-code heeft recentelijk geleidt tot de micro QR-code en de iQR-code. De micro QR-code is een kleinere variant bestemd om op beperkte oppervlakten aangebracht te kunnen worden. De iQR-code is een nieuwe variant van de hand van de oorspronkelijke ontwerpers en bestaat bijvoorbeeld in een rechthoekige vorm. Dit laat de gebruiker toe deze op een smalle en lange oppervlakte aan te brengen. Deze laatste typen worden in Nederland op dit moment nog in het geheel niet gebruikt.

Succesvolle toepassing
QR-code technologie is geen speeltje, maar verdient het om serieus genomen te worden. Het is vooralsnog het enige geaccepteerde medium dat een link kan leggen tussen traditionele media en internet. Werd de QR technologie in het begin uitsluitend gebruikt bij productieprocessen, de komst van de smartphone heeft het gebruik door het grote publiek een enorme stimulans gegeven. Mobiele marketing wordt ook steeds belangrijker naarmate het aantal smartphones en tablets toeneemt. We zien QR-codes steeds meer opduiken bij advertenties. Veelal verwijzen deze naar websites, maar dat biedt een weinig boeiende beleving voor de kijker. Een gewone website kan nooit goed op een smartphone worden bekeken. Ook al kan je de pagina’s vergroten, de interesse van de kijker zal snel verdwijnen. De informatie die via het scannen van een QR-code wordt ontvangen, moet de kijker meteen relevante informatie geven en boeien.

Om dat te bereiken vereist mobiele marketing een doelgerichte, relevante inhoud die inspireert en aanzet tot (vervolg)actie. 

Tips voor succesvolle QR marketing
QR-code marketing vraagt om een planmatige geïntegreerde aanpak en creativiteit. Goede QR marketing wordt niet bepaald door de technologie op zich, maar door de creatieve manier waarop het de ervaring van gebruikers intensiveert.

Lokaal gerelateerde informatie over de directe omgeving zoals een voorstelling, een expositie, lokale producten of diensten, kortingsbonnen en ticketverkoop vormen de hoofdmoot. Retailers, horeca en dienstenleveranciers kunnen hierop inspelen door hun informatievoorziening hierop aan te passen.

Ken uw doelgroep. Voor het opbouwen van een succesvolle QR strategie is het essentieel om uw doelgroep te begrijpen, duidelijke doelstellingen te formuleren, nuttige en waardevolle stimuli te geven om zo een verrassende gebruikerservaring te realiseren. Dat kan door een wedstrijd, kortingsbonnen, een virtuele tour, maar korte video beelden blijven het meest ‘hangen’ in de korte tijd dat u de interesse van de kijker voor uzelf heeft. Beelden zeggen immers meer dan woorden en kunnen in een kort tijdsbestek uw boodschap, product of dienst precies over brengen.

Test uw QR-code. Een goede leverancier van QR technologie zal uw codes testen op verschillende scanners. Men moet immers voorkomen dat duizenden euro’s aan drukwerk- of advertentiekosten over de balk worden gegooid omdat de toegepaste QR-code niet of niet goed werkt.

Individualiseer uw eigen QR-code. De bekende zwarte blokjes zijn weinig appealing en vallen niet meer op. Door middel van een geïndividualiseerd QR ontwerp zal uw QR code meteen aandacht genereren en uitnodigen tot gebruik. Gespecialiseerde bureaus weten precies welke delen van een QR code kunnen worden aangepast en welke delen niet. Ook wordt rekening gehouden met contrast en kleur eisen. Maar binnen de mogelijkheden die QR codes bieden kunnen hele attractieve ontwerpen worden gemaakt die inspelen op bedrijfslogo, kleuren en branche.

ShortPres | QR design 07    ShortPres | QR design 06   ShortPres | QR design 01   ShortPres | QR design 03    ShortPres | QR design 04  ShortPres | QR design 05  ShortPres | QR design 02

Actualiseer de content regelmatig. Pas uitsluitend actieve QR-codes toe. Hierbij kunt u de getoonde content voortdurend actualiseren, zonder dat de QR-code hoeft te worden aangepast. Steeds wisselende content houdt het scannen van uw QR-code aantrekkelijk en verrassend. Ook werkt het activeren van social share (Twitter en Facebook likes, Foursquare, Snapchat) of social actions tot intensivering van het gebruik. Gebruik van korte filmclips of flashbrochures zal de aandacht van uw (potentiële) klanten direct bevredigen.

Evalueer het gebruik. Uw QR marketeer kan beschikken over verschillende diensten waarmee het gebruik van uw QR-codes kan worden geëvalueerd. Op grond van inzicht in tijd, locatie en aantal scans, kan uw content worden geactualiseerd.

Of de QR-code intensief gebruikt gaat worden hangt dus niet af van de code zelf, maar van de wijze waarop de marketeer ermee om gaat. Alleen een professionele marketeer kan bepalen welke content reklevant is en wat de toegevoegde waarde moet zijn voor de eindgebruiker. QR-codes zijn gewoon tools. Hoe die gereedschappen worden ingezet en vorm gegeven, bepalen in hoge mate het succes.

Nieuwe marketing inzichten stellen dat de toekomst daar ligt waar informatie en lezer elkaar ontmoeten. Dat is steeds meer via smartphones en tablets. De consument van deze tijd is gewend direct te beschikken over gewenste informatie. Weten we te voldoen aan die wens en die interesse meteen te ‘bevredigen’, dan zal veelal meteen actie volgen. Nederland staat ongetwijfeld aan de vooravond van het ontdekken van de vele nieuwe mogelijkheden die QR technologie ons biedt.