RABO certificatenRABO Van Ledencertificaten naar RABO beursgenoteerde certificaten (totaalbedrag 6 mrd)

Rabobank heeft in november 2013 aangekondigd dat ze de ledencertificaten willen omzetten naar beursgenoteerde certificaten. Dit kwam na een zeer roerige periode voor de bank, waarbij als gevolg van schandalen, een enorm aanbod van ledencertificaten alleen door de RABO bank zelf kon worden opgevangen om de prijs stabiel te houden rond de 25 euro.

RABO en Solvabiliteitseisen/Verkopen van onderdelen noodzakelijk/Rating onder druk

In de afgelopen 5 jaren van economische crisis heeft RABO bank zonder succes geprobeerd om zijn triple A status overeind te houden. Een slechte huizenmarkt, waarbij de waardedaling bij deze marktleider hard aankwam, maar ook leningen aan het bedrijfsleven (vooral MKB) die als verloren moeten worden beschouwd, kwamen vooral bij RABO hard aan. Ook de recente schikking van Libor schandaal doet het imago geen goed. Daarenboven is door de aangescherpte solvabiliteitseisen van de centrale banken (Basel3) RABO al een paar jaar geleden op de verscherpte watchlist van DNB terecht gekomen. Noodgedwongen heeft de bank een paar van zijn kroonjuwelen moeten verkopen, zoals recent de verkoop van Robeco.

Mijn contacten bij DNB laten weten dat ze nog steeds onder verscherpt toezicht staan.De rating van de RABO is kortgeleden verlaagd van AAA naar AA+ en een verdere daling mag niet worden uitgesloten. Geen goed nieuws voor (leden)certificaten!

RABO heeft een coöperatieve structuur/ met voordelen maar ook met veel nadelen

Door de coöperatieve structuur en de zelfstandigheid van de individuele banken, heeft de bank veel moeite om grip te krijgen op processen. Er wordt steeds meer gekozen om vanuit het hoofdkantoor in Utrecht processen aan te sturen. Voorbeeld is Schretlen (Vermogensbeheer voor toprelaties), die met veel moeite is ingebed in de RABO, waarbij nu blijkt dat relaties niet erg enthousiast zijn over de nieuwe organisatie (slechte adviezen, geen contact met adviseur) 

Ledencertificaten en solvabiliteit

De RABO bank heeft de ledencertificaten, waarin ongeveer 6 mrd euro zit, dus heel hard nodig als solvabiliteitsbuffer.Deze certificaten zijn aan te merken als achtergestelde obligatie, iets wat lange tijd niet duidelijk was gemaakt aan de houders van deze certificaten. Daar is onder druk van de AFM medio vorig jaar verandering in gekomen. De rentevergoeding was met 5,25% in lijn met dat karakter.

Nieuwe structuur: RABO Certificaten en institutionele partijen

Omdat de aandeelhouders, vooral particulieren, zich massaal terugtrokken in het laatste kwartaal van 2013, heeft de bank gemeend om alle aangeboden stukken in te kopen tegen de uitgiftekoers van 25 euro. Dit kan natuurlijk niet lang doorgaan en de uitgifte van de nieuwe certificaten is dan ook een noodgreep van de bank.

De bank heeft aangekondigd een hogere rentevergoeding te zullen betalen, te weten ongeveer 6 %. Ook heeft de bank aangeklopt bij institutionele partijen om deel te nemen in de certificaten.

Het is een goede zet om institutionele partijen, naast particulieren, een belangrijke basis te laten vormen.

Wel of niet meedoen met emissie RABO certificaten

Bij de afweging of er moet worden ingeschreven op de RABO certificaten, dient men te kijken naar de huidige financiële situatie van de bank. De structuur, de winstgevendheid en de solvabiliteit in aanmerking nemen en kijken waar de bank over een aantal jaren staat.

Positief

  • Institutionele partijen als aandeelhouder, die stabiliteit opleveren
  • RABO is bezig met schoon schip te maken, top is vervangen en alles wordt onder de loupe genomen
  • Relatief hoge vergoeding van 6% op de certificaten

Negatief

  • De winst staat zwaar onder druk door de economische situatie van de landen waarin RABO opereert.
  • Afboekingen bij kredietverlening aan het MKB zullen fors zijn. Verder zullen de boete wegens het Libor schandaal hun tol eisen. En ik vraag me af of er nog meer schandalen zijn waar we niet van weten.
  • Hypothekenbedrijf staat stil, was altijd belangrijke motor. Veel hypotheken onder water.
  • De rating van de bank kan door verscherpte solvabiliteitseisen van de centrale bank nog verder onder druk komen.
  • De coöperatieve structuur schept veel onduidelijkheid, met veel autonomie voor de plaatselijke banken, met alle gevolgen van dien.
  • Verhandelbaarheid.

Conclusie

Het is onze mening dat de nieuwe RABO certificaten een flink risico met zich meebrengen. Het zijn eigenlijk aandelen. Het perpetuele karakter rechtvaardigt een hoge coupon. Verschil is wel dat een aandeelhouder meer rechten heeft dan de houder van de nieuwe achtergestelde RABO certificaten.

Voor institutionele partijen, en partijen met een lange horizon, is het verantwoord tot maximaal 2 % van het vermogen in te schrijven. Voor particulieren is ons advies om zeer kritisch te zijn en bij twijfel er van af te zien.

 
Categorie Financieel Advies