Pensioenakkoord

In het pensioenakkoord dat het kabinet in december 2013 sloot met D66, ChistenUnie en SGP, was al aangekondigd dat er een collectief pensioen voor ZZP zou worden getroffen. Onlangs zijn de contouren van het pensioen voor ZZP bekend gemaakt in een brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën. Het gaat om een vrijwillig collectief pensioen voor ZZP in de derde pijler, een zogenaamde lijfrentevoorziening.

Wat houdt het vrijwillig collectief pensioen voor ZZP in?

16902383_s pensioen voor zzpIn- en uitstappen wordt eenvoudig en ook de grootte van de inleg is flexibel. Uitkeringen zijn niet levenslang verzekerd, maar slechts voor een bepaalde duur. Bovendien zijn de uitkeringen afhankelijk van de beleggingsresultaten. De uitkeringen kunnen ook bij arbeidsongeschiktheid starten, zonder dat dit wordt beschouwd als een belaste afkoop met revisierente. Ook te vermelden is dat ZZP dit pensioen niet zonder meer hoeft aan te spreken voordat zij in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Hoewel de contouren hiermee bekend zijn, moet worden afgewacht hoe de pensioenregeling voor  ZZP er precies gaat uitzien.

[Bron: RB]
 
Categorie Financieel Advies